BIGAZ_V-Forum_2023
CTR_2023

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

12 lutego 2003
o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. J. Pawła II, 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80, woj. małopolskie, pow. Kraków, tel. 012 6142000, fax (012) 61 422 66, www.szpitaljp2.krakow.pl, e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na produkty mleczarskie. (PKWiU: 15.51.1)

Miejsce realizacji – Krakowski Szpital Specjalistyczny, im. Jana Pawła II w Krakowie.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) – dostawę sukcesywna w okresie jednego roku od daty podpisania umowy.

Wadium – 2 000 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena (koszt) – 90%,
  • warunki płatności – 10%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 50 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok. Dział Żywienia pok. nr 30, płatność w kasie Szpitala w godzinach od 10:00 do 14:00, za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniona do kontaktów z oferentami – Dorota Zdebska, tel. (012) 614 2213, lok. Dział Żywienia pok. nr 30, w godz. 7:00-15:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. Kancelaria Dziennika Podawczego (pok. 23).

Termin składania ofert upływa dnia 27.02.2003 o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.02.2003 o godzinie 13:00 w siedzibie zamawiającego, lok. Sala Konferencyjna Budynku Kuchni.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:

  • określone w SIWZ.
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 13 z dnia 30.01.2003

POWIĄZANE

Wzrost kosztów surowców, pracy i produkcji przy jednoczesnym spadku cen na świat...

Dobrostan zwierząt jest kluczowym aspektem naszego społeczeństwa, obejmującym do...

Początkowo dyskusje wokół zrównoważonego rozwoju ograniczały się do potrzeby zmn...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę