aaa_TSW_2023
CTR_2023

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

12 lutego 2003
o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana, 83-200 Starogard Gdański, ul. Skarszewska 7, woj. pomorskie, pow. starogardzki, tel. (058) 5620600, fax (058) 5623650, www.szpital.starogard.com.pl, e-mail: szpital@starogard.com.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów mleczarskich. (PKWiU: 15.51.0)

Miejsce realizacji – magazyn Szpitala.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) – od 10.06.2003 r. do 31.12.2004 r..

Termin realizacji (pożądany) – od 10.06.2003 r. do 31.12.2004 r..

Wadium – 4100 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena (koszt) – 95%,
  • termin płatności – 5%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 12,20 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok. 29, za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniona do kontaktów z oferentami – Renata Czepirska, tel. 058 / 56 206 00 w. 2178, w godz. 10:00-13:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 1.

Termin składania ofert upływa dnia 24.03.2003 o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.03.2003 o godzinie 11:00 w siedzibie zamawiającego, lok. 33.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:

  • spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 13 z dnia 30.01.2003

POWIĄZANE

    Wpływ dostępności paszy na pastwisku na wydajność mleka (linia niebieska) i ...

Wzrost kosztów surowców, pracy i produkcji przy jednoczesnym spadku cen na świat...

Dobrostan zwierząt jest kluczowym aspektem naszego społeczeństwa, obejmującym do...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę