aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

23 października 2002
Szacunkowa wartość przetargu –  powyżej 30 000 euro.

Jednostka Wojskowa 1560, 00-908 Warszawa, ul. Radiowa 2, lok. 86/13, woj. mazowieckie, tel. 022 6855297, fax 022 6855101, e-mail: jw1560@wp.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę produktów mleczarskich. (PKWiU: 15.81.1, PN: PN-93/A-74103, PN-92/A-74105, ZN-93/CH-2)

Miejsce realizacji – JW 2361 Olszewnica k. Chotomowa, JW 1329 Słupno k. Radzymina, JW 1037 Książenice k. Grodziska Mazowieckiego, JW 2370 Borzęcin k. Błonia, JW 1560 Warszawa-Bemowo i Dębina k. Łomianek.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) – 2003.01.01-2003.12.31.

Wadium – 3000 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena (koszt) – 100%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 20 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok. 15, bud. 86, za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniona do kontaktów z oferentami – Magdalena Buczak, e-mail: jw1560@wp.pl, tel. 022 6855297, lok. 11, bud. 86, w godz. 8:00-14:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 13 – kancelaria jawna, bud. 86.

Termin składania ofert upływa dnia 07.11.2002 o godzinie 11:30.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.11.2002 o godzinie 13:00 w siedzibie zamawiającego, lok. 115, bud. 86.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:

  • spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  • posiadają aktualne zezwolenie WOOWet. na obrót żywnością pochodzenia odzwierzęcego w wojsku.
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 170 z dnia 08.10.2002

POWIĄZANE

Sekretariat Prezesa Zarządu ZPPM, Pana Marcina Hydzika,  przesyłał do Pierwszego...

- Polskie mleczarnie zaczynają już zmniejszać gramaturę opakowań - ich tarę - za...

W terminie 19-23 lutego 2024 r., członków Polskiej Izby Mleka tj.  Spółdzielczą ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę