aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Wiadomość

22 grudnia 2015


Produkcję żywności ekologicznej reguluje Rozporządzenie Rady nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91. Wejdzie ono w życie 1 stycznia 2009 roku. 

Od 1991 roku obowiązuje rozporządzenie Rady nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych. Wymogi rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 dotyczą w szczególności metod produkcji, które wiążą się z charakterystyką i zasadami produktów ekologicznych. W 1999 roku Rada przyjęła rozporządzenie Rady (WE) nr 1804/1999 z dnia 19 lipca 1999 r. ustanawiające wspólnotowe zasady produkcji ekologicznych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz regulujące takie zagadnienia, jak produkty spożywcze, zapobieganie chorobom i leczenie weterynaryjne, dobro zwierząt, praktyki hodowlane oraz gospodarka odchodami.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, producenci ekologicznej żywności w Unii Europejskiej będą zobowiązani do stosowania logo żywności ekologicznej UE. Aby produkt końcowy mógł zostać oznakowany jako ekologiczny, musi się składać w co najmniej 95% z ekologicznych składników żywnościowych. W produkcji ekologicznej obowiązuje całkowity zakaz stosowania genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO).  Żywność ekologiczną można importować pod warunkiem, że jest produkowana według takich samych bądź równoważnych zasad produkcji.

Rolnicy tradycyjni muszą przejść przynajmniej dwuletni okres przejściowy, zanim będą mogli rozpocząć produkcję rolną, którą można wprowadzić na rynek jako ekologiczną. Jeśli chcą produkować zarówno produkty konwencjonalne, jak i ekologiczne, muszą wyraźnie oddzielić od siebie te dwie działalności.Stosowanie logo UE jest obecnie dobrowolne, ale stanie się obowiązkowe dla produktów paczkowanych, gdy nowe Rozporządzenie o rolnictwie ekologicznym wejdzie w życie na początku 2009 roku. Po upływnie tej daty nadal będzie dobrowolne dla produktów importowanych.
Zarówno rolnicy, jak i przetwórcy muszą przez cały czas przestrzegać przepisów określonych w Rozporządzeniu Wspólnotowym. Będą oni poddawani kontrolom prowadzonym w UE przez jednostki certyfikujące lub urzędy kontroli, w celu zapewnienia zgodności z tymi przepisami.W przypadku niezgodności z wymogami, producentom można zawiesić certyfikat i odebrać prawo wprowadzania do obrotu produktów oznakowanych jako ekologiczne.

STAŁY KOMITET DS. ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO (SCOF)
Aby koordynować współpracę unijnych instytucji w zakresie rolnictwa ekologicznego, utworzono Stały Komitet ds. Rolnictwa Ekologicznego (SCOF). Komitet  składa się z przedstawicieli Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Jego pracami kieruje przedstawiciel Komisji Europejskiej.
Komisja Europejska współpracuje również z grupami, które zapewniają jej pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczących rolnictwa ekologicznego - z Grupą doradczą ds. rolnictwa ekologicznego oraz z Grupą ekspertów ds. promocji rolnictwa ekologicznego.

SYSTEM INFORMACJI O ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM (OFIS)
OFIS służy wymianie danych dotyczących produktów ekologicznych oraz udostępniania opinii publicznej aktualnych informacji.
Baza danych OFIS zawiera:
- Zezwolenia importowe przyznane przez Państwa Członkowskie UE krajom trzecim (zgodnie z postanowieniami art. 11 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91
- Zezwolenia na stosowanie składników rolnych, których nie można uzyskać stosując ekologiczne metody produkcji (zgodnie z postanowieniami art. 3 rozporządzenia (EWG) nr 207/93 określającego zawartość załącznika VI do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91
- Wykaz podmiotów bądź organów władz publicznych odpowiedzialnych za kontrolę, o której mowa w art. 15 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91


POWIĄZANE

Od 10 lutego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmował...

Około 92,6 tys. ton żywności o wartości ponad 265 mln zł trafi w tym roku do org...

Sytuacja na unijnym rynku rolnym nadal jest krytyczna. Potrzeba środków łagodząc...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę