aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1
aaaaaaaaKongres Mięsny

Publiczna interwencja łącznie z przymusem kupna

19 czerwca 2002
  1. Ziemia, która poprzednio nie była kwalifikowana może stać się kwalifikowaną, jeśli do 7 sierpnia 1994 była ona pod działaniem sił prawnych. Nie dotyczy to ziemi, którą wybrałeś do sprzedaży dla przemysłu albo budownictwa mieszkaniowego. Proszę zwrócić uwagę, że zamiana kategorii ziemi z niekwalifikowanej na kwalifikowaną może być dokonana w obrębie tego samego gospodarstwa i w ramach czasowych określonych w podaniu. Jeżeli chcesz pobrać zaliczkę w ramach Schematu, powinieneś zwrócić się do twojego RCE używające formularza IACS 17 (ZSKiR 17). RCD musi otrzymać ten formularz przynajmniej na 3 miesiące przed datą realizacji podania.
  2. Władze mając do czynienia z interwencją publiczną zawsze zwracają uwagę z wyprzedzeniem na możliwość zmiany statutu ziemi, jednak ich reakcja może się różnić i czasami schemat może być odroczony w czasie lub odrzucony.
  3. Po przymusowym wykupie będziesz musiał ubiegać się w twoim RCD o przyznanie odpowiednich numerów dla pól, jeżeli granice zmieniały się lub jeżeli ubiegasz się o dopłaty po raz pierwszy.
    Będziesz musiał dostarczyć uaktualnione mapy pól, pokazujące obszar ziemi obowiązkowy do nabycia i ten, na który starasz się o dopłaty Jeśli jesteś dzierżawcą musisz o każdej zmianie statutu ziemi informować właściciela.
  4. Tam, gdzie to możliwe Ministerstwo Rolnictwa wyłoży środki na ziemię nabytą przymusowo, jeśli spełnia ona warunki kwalifikowanej do dopłat. Wsparcie Rządu trwać będzie aż do uzyskania efektywnej produkcji na przymusowo zakupionych działkach. Doradza się, ażeby przedyskutować warunki płatnicze i czasowe odnośnie nabywanej ziemi. Jeśli na obszarze działki kwalifikowanej nie będą przeprowadzane żadne działania mogące uszkodzić zboża (w ramach czasowych ustalonych w AAPS), będziesz mógł otrzymać płatności do całej powierzchni obsianych gruntów, łącznie z obszarem mogącym stać się terenem prac, które mogą uszkodzić zasiewy. Zasada ta stosuje się do sytuacji, gdzie nie koniecznie jesteś formalnym użytkownikiem gruntów, ale kultywacja działek prowadzona była zgodnie z wymogami AAPS.
  5. W przypadku odłogowania ziemi, możesz ubiegać się o dopłaty z AAPS pod warunkiem przestrzegania ram czasowych, takich jakie obowiązują dla obszarów tylko i wyłącznie przeznaczonych na odłogi. Jeżeli prace budowlane albo inne prace nierolnicze zaczną się przed l września, ziemia nie będzie mogła być uznana za odłóg, nawet jeżeli wszystkie inne reguły AAPS były spełnione. Odłogowanie ziemi nie może być związane w jakiejkolwiek formie z działalnością przynoszącą dochód finansowy.
    Jeśli ty (albo ktoś inny) otrzymujesz jakąkolwiek formę bezpośredniej albo pośredniej zapłaty albo wynagrodzenie za użytkowanie ziemi w czasie prowadzenia prac nierolniczych, to ziemia ta nie może posiadać statutu odłogowanej. Kompensacja szczególnie za każdą dodatkową działalność na rzecz kultywacji ziemi, koszty zarządzania, jakiekolwiek uszkodzenia pokrywy zasiewów, bramy, żywopłotów, itd. będą normalnie akceptowane, ale zaleca się uprzednią konsultację tego stanu z twoim RCD. Jeżeli ziemia jest w systemie zagwarantowanej kultywacji wieloletniej lub wieloletniego odłogowania i została nabyta przymusowo, to może być ona wycofana z porozumienia o odłogowaniu, bez żadnych konsekwencji. Jeżeli nie jesteś zdolny do otrzymania płatności w ramach AAPS z powodu interwencji publicznej to powinieneś zwrócić się w tej sprawie do jednostki nabywczej.
  6. W niektórych okolicznościach ziemia jest potrzebna tylko w okresie trwania budowy (np. aby umożliwić przejazd, dostęp). Dopóki ziemia nie może być w pełni kultywowana zgodnie z normalną praktyką rolniczą, to nie jest ona kwalifikowana do dopłat w ramach AAPS. Jeżeli tylko część kwalifikowanej działki będzie objęta pracami nierolniczymi, to ta część musi być potrącona z wielkości powierzchni na jaką ubiegasz się o dopłaty. Kawałek ten musi znaleźć się w kategorii ziemi nie nadającej się do zasiewu, kultywacji. Jeśli po złożeniu podania o dopłaty zamierzasz dokonywać jakichkolwiek działań nierolniczych (powodujących, że ziemia nie będzie kwalifikowana do dopłat) musisz zawiadomić RCD, w którym złożyłeś podanie, w ciągu 10 dni roboczych od daty przedłożenia podania o dokonywanie prac nierolniczych.

POWIĄZANE

Od 10 lutego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmował...

Około 92,6 tys. ton żywności o wartości ponad 265 mln zł trafi w tym roku do org...

Sytuacja na unijnym rynku rolnym nadal jest krytyczna. Potrzeba środków łagodząc...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę