Rolnik ryczałtowy

7 maja 2004

Rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika VAT przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych. Stawka zryczałtowanego zwrotu podatku wynosi 5 % kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku.

Podatnik VAT nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę VAT RR dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazuje dostawcy, a kopię zostawia w swojej dokumentacji.
Faktura taka winna zawierać wszystkie elementy faktury VAT, a także oświadczenie rolnika ryczałtowego w następującym brzmieniu: "Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art.43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług". W przypadku umów kontraktacji oświadczenie może być złożone tylko raz w okresie obowiązywania umowy w formie odrębnego dokumentu. W przypadku rezygnacji ze zwolnienia składający oświadczenie winien niezwłocznie poinformować nabywcę.

Zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku VAT naliczonego do rozliczenia za miesiąc w którym dokonano zapłaty, ale muszą zostać spełnione następujące warunki:

  1. nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną,
  2. zapłata za należności za produkty rolne (w tym VAT) nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14 dnia od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy ustalono dłuższy termin płatności; zapłata ta może stanowić różnicę pomiędzy kwotą należności za dostarczone produkty rolne a kwotą należności za towary i usługi dostarczone rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę tych produktów lub inne (np. spłata pożyczki),
  3. w dokumencie zapłaty podano nr i datę wystawienia faktury potwierdzającej nabycie produktów rolnych.

Rolnik ryczałtowy jest zwolniony z obowiązku wystawiania faktur, prowadzenia ewidencji dostaw i nabycia towarów i usług, składania deklaracji podatkowej oraz dokonania zgłoszenia rejestracyjnego. Jeżeli rolnik ryczałtowy zamierza zrezygnować ze zwolnienia, obowiązany jest prowadzić ewidencję sprzedaży przez okres co najmniej 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym rezygnuje ze zwolnienia.

Przepisy dotyczące rolnika ryczałtowego zawarto w art. 43 ust. 1 pkt 3, ust.4, art. 115-118,


POWIĄZANE

Krajowa Rada Izb Rolniczych ponad 2 miesiące czekała na odpowiedź na zapytanie z...

Proponowane przepisy zostały opublikowane przez Rządowe Centrum Legislacji. Odno...

Różne kierunki dostaw gwarantują, że surowca nie zabraknie, a Senat pracuje nad ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę