aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1
aaaaaaaaKongres Mięsny

ARiMR rozpoczęła podpisywanie umów na wsparcie inwestycji w przedsiębiorstwach rolno-spożywczych

18 grudnia 2008
ARiMR rozpoczęła podpisywanie umów z przedsiębiorcami z sektora rolno-spożywczego o wsparcie inwestycji finansowanych z działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”. Pomoc taka udzielana jest na realizację projektów związanych z modernizacją lub budową zakładów przetwórstwa produktów rolnych lub infrastruktury handlu hurtowego produktami rolnymi. Wsparcie dotyczy inwestycji, których celem jest poprawa ogólnych wyników przedsiębiorstw, warunków ochrony środowiska, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw, dostosowanie do nowowprowadzonych norm wspólnotowych.

Agencja dofinansuje od 25% do 50% poniesionych przez przedsiębiorcę kosztów przeprowadzonej inwestycji. Wysokość dofinansowania zależy między innymi od wielkości przedsiębiorstwa ubiegającego się o pomoc finansową. Firmy prowadzące działalność jako mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa otrzymają wyższe dofinansowanie – 40%, niż duże firmy zatrudniające do 750 pracowników, te otrzymają zwrot 25% poniesionych kosztów. Na najwyższy poziom dofinansowania, wynoszący 50% poniesionych kosztów, mogą liczyć małe mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które między innymi nabywają na podstawie umów produkty rolne od grup producentów rolnych lub realizują inwestycje dotyczące przetwarzania produktów rolnych na cele energetyczne. Kwota przyznanej przez ARiMR pomocy nie może przekroczyć 20 mln zł i nie może być niższa od 100 tys. zł.

Agencja przyjmowała wnioski o wsparcie finansowe inwestycji w przetwórstwie rolnym z działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” od 23 kwietnia do 9 maja 2008 r. W tym czasie wnioski takie na łączną kwotę 1,63 mld zł złożyło w sumie 818 przedsiębiorców.

Limit środków finansowych przeznaczony w 2008 roku na działanie „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” określony został dla całego kraju i wynosił 1,14 mld zł. Agencja przyjmowała wnioski na to działanie do dnia roboczego następującego po dniu, w którym limit środków przewidzianych do wykorzystania w 2008 roku osiągnął poziom 120%. Wnioski o przyznanie pomocy finansowej na inwestycje w przetwórstwie w wysokości 1,63 mld zł złożyło w sumie 818 przedsiębiorców.

Agencja mogła przystąpić do weryfikacji wniosków o pomoc finansową dopiero od połowy października, kiedy Minister Finansów przyznał ARiMR akredytację na obsługę całego PROW 2007 – 2013, w tym między innymi pełną akredytację na obsługę wniosków na „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”.


POWIĄZANE

Komisja Europejska przyjęła wczoraj wniosek określający nowe wspólne rozwiązanie...

Rząd Ukrainy wprowadził zmiany w procedurze weryfikacji eksporterów rolnych w st...

Sądy wciąż będą puchnąć od nowych spraw. Wzrost rdr. będzie nawet 30-proc. W 202...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę