Adama_poleposition_15.03_30.04

Grunty przekazane przez ANR samorządom

24 grudnia 2015

We wtorek 8 marca w Łódzkim Urzędzie Marszałkowskim odbyła się konferencja ”ANR dla samorządu terytorialnego”, zorganizowana przez Filię ANR w Łodzi. Spotkanie, w którym udział wzięli wójtowie i burmistrzowie oraz przedstawiciele lokalnych mediów, było poświęcone wynikom dotychczasowej współpracy Agencji z gminami na terenie działalności Filii ANR w Łodzi oraz wyznaczeniu obszarów współdziałania w przyszłości.

Otwierając konferencję, gospodarz spotkania Adam Macierewicz zastępca dyrektora OT ANR w Warszawie i szef Filii ANR w Łodzi, zwrócił uwagę, że Filia ANR w Łodzi od początku lat 90-tych przekazała nieodpłatnie samorządom 500 ha na których powstały m.in.: oczyszczalnie ścieków (gm. Gostynin), boiska sportowe (gm. Rokiciny), drogi (gm. Ksawerów), lokale mieszkalne wraz z infrastrukturą społeczną (gm. Nowosolna), kanalizacja sanitarna (gm. Masłowice). Dodatkowo do gmin i spółdzielni mieszkaniowych kierowane były z Agencji środki finansowe w postaci bezzwrotnej pomocy. Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat Filia ANR w Łodzi zasiliła budżety gmin na kwotę 5,6 mln zł. O przykładach korzystnej dla lokalnej społeczności współpracy mówiła także Barbara Herman, burmistrz Krośniewic. Krośniewice dotychczas przejęły od ANR dwa osiedla popegeerowskie i są zainteresowane przejęciem kolejnych dwóch. Wójtowie i burmistrzowie podczas spotkania zwracali uwagę na fakt, że są i będą zainteresowani gruntami oraz bezzwrotną pomocą z ANR nie tylko ze względu na wartość wsparcia, ale także z powodu przejrzystości procedur i braku biurokracji przy sięganiu po środki np. w ramach Programu Pomocy Środowiskom Popegeerowskim, który Agencja uruchomiła w 2009 r.

Od początku swojej działalności, Agencja Nieruchomości Rolnych, realizując ustawę o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, wspiera liczne gminy w całym kraju, przekazując im nieodpłatnie grunty. Dzięki temu powstało wiele nowych obiektów poprawiających jakość życia mieszkańców. W 2010 roku Agencja przekazała na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 1740 ha (ponad 51 tys. ha od początku działalności Agencji).

Przekazane nieodpłatnie grunty są wykorzystywane na realizację celów własnych jednostek samorządu terytorialnego, a te koncentrują się na polepszaniu warunków życia mieszkańców i rozwoju infrastruktury. Często są to nieruchomości o znacznej, kilkumilionowej wartości. Zgodnie z art. 24 ust. 5a ww. ustawy, w przypadku zbycia lub przeznaczenia przez nabywcę nieruchomości na inne cele, niż określone w umowie, przed upływem 10 lat licząc od dnia jej nabycia, Agencja może żądać zwrotu aktualnej wartości pieniężnej tej nieruchomości. Warto podkreślić, że na mocy ustawy z 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, drobnej modyfikacji uległy przepisy związane z nieodpłatnym przekazywaniem gruntów. Agencja nie może już przekazywać nieruchomości m.in. specjalnym strefom ekonomicznym, Polskiej Akademii Nauk, izbom rolniczym, Krajowej Radzie Izb Rolniczych, państwowym szkołom wyższym i państwowym jednostkom badawczo-rozwojowym.

Na przekazanych samorządom gruntach powstają boiska piłkarskie, koszykarskie oraz inne obiekty sportowe służące głównie dzieciom i młodzieży. Również z myślą o nich tworzy się nowe szkoły, domy kultury, świetlice, place zabaw oraz tereny rekreacyjne. Oddziały Agencji w całym kraju przekazują też grunty pod obiekty użyteczności publicznej takie jak hydrofornie, studnie głębinowe, parkingi samochodowe, przepompownie i oczyszczalnie ścieków, bazy Ochotniczej Straży Pożarnej, infrastrukturę przeciwpożarową, przystanki i pętle autobusowe. Agencja wspiera również dziedzictwo historyczne Polski przekazując na rzecz społeczności lokalnych obiekty zabytkowe.

Wśród przykładów nieodpłatnych przekazań w 2010 r. warto podkreślić przekazanie w formie darowizny prawie 100 ha gruntów obejmujących założenie parkowe w Bukowcu na rzecz Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej. Wartość przekazanej nieruchomości to ponad 1,4 mln zł. Jest to największa nieruchomość przekazana nieodpłatnie w historii Agencji. Park
w Bukowcu jest jednym z najważniejszych obiektów wchodzących w skład zespołów pałacowo – parkowych w Kotlinie Jeleniogórskiej. Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej w porozumieniu z dolnośląskim Konserwatorem zabytków oraz Związkiem Gmin Karkonoskich wystąpiła o wpis parku na Listę Pomników Historii.

Z kolei Oddział Terenowy w Szczecinie, w I kwartale 2010 roku przekazał nieodpłatnie na rzecz jednostek samorządu terytorialnego nieruchomości
o łącznej powierzchni 35 ha, o wartości ok. 1,5 mln zł. Wśród beneficjentów znalazły się między innymi: Gmina Płoty, która otrzymała prawie 5 ha
z przeznaczeniem na inwestycję „Modernizacja stadionu miejskiego na ośrodek rekreacyjno-sportowy wraz z budową nowej hali widowiskowo-sportowej", Gmina Pełczyce, której przekazano prawie 0,5 ha z przeznaczeniem pod budowę boiska sportowego w ramach rządowego programu "Orlik 2012" oraz Gmina Mieszkowice, do której trafiło 5,5 ha nieruchomości stanowiących tereny i obiekty upamiętniające historię regionalną (historyczny polsko-niemiecki słup graniczny).

Biorąc pod uwagę dużą wartość oraz całkowitą liczbę (ponad 51 tys. ha) przekazanych nieodpłatnie przez Agencję Nieruchomości Rolnych gruntów wyraźnie widać jak istotną rolę odgrywa Agencja w poprawianiu jakości życia społeczności lokalnych żyjących na terenach wiejskich, a szczególnie popegeerowskich.


POWIĄZANE

Odpowiadając na wystąpienie Zarządu KRIR w sprawie zmiany przepisów dotyczących ...

Rada Ministrów przyjęła 9. marca projekt ustawy o zmianie ustawy o wstrzymaniu s...

Według danych Narodowego Banku Polskiego w IV kwartale ub.r. średnie ceny 1 mkw....


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę