aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Profesor Tadeusz Szulc

16 października 2002

Przywróćmy nadzieję, inwestujmy w przyszłość

Wspólną pomysłowością, zaradnością i pracą możemy stworzyć lepsze warunki życia dla nas i naszych dzieci

MOJA DEKLARACJA

Swoją wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu Akademią Rolniczą chcę poświęcić działalności na rzecz:

  • zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska, a nie tylko miasta Wrocławia
  • aktywizacji nauki wrocławskiej na rzecz regionu
  • wspierania inicjatyw edukacyjnych, oświatowych, kulturalnych i sportowych społeczności lokalnych
  • tworzenia szans edukacyjnych mniej zamożnej młodzieży ze wsi i małych miast, 
  • popierania inicjatyw gospodarczych tworzących nowe miejsca pracy
  • tworzenia warunków do godnego życia na wsi i jej rozwoju
  • wspierania rolników, gmin i przedsiębiorców w ubieganiu się o środki pomocowe Unii Europejskiej

Moja "Deklaracja wyborcza" wynika z głębokiego przekonania, że województwo dolnośląskie jest jednym z najpiękniejszych regionów w Polsce o olbrzymim potencjale produkcyjnym. Niestety, w ostatnich latach został zrujnowany  przemysł rolno-spożywczy, hodowla bydła i świń, co powoduje, że nastąpiło znaczne zubożenie mieszkańców wsi i małych miast. Stąd powstała paradoksalna sytuacja - region, który mógłby wyżywić kilka województw, musi sprowadzać prawie 80 proc. mleka i 50 proc. mięsa wieprzowego fundując stanowiska pracy i dochody innym regionom. Dlatego, jako radny, będę szczególny nacisk kładł na wymienione w "Deklaracji" obszary działań.

Moim zdaniem, należy przywrócić poprzedni potencjał przemysłu rolno-spożywczego wykorzystując wiedzę i doświadczenie byłych pracowników tego sektora przemysłu. Pozwoli to na odbudowę produkcji roślinnej i zwierzęcej, a tym samym powstaną nowe miejsca pracy i poprawi się stopa życiowa mieszkańców wsi i małych miast.

Drugim sposobem na odrodzenie potencjału przemysłu rolno-spożywczego jest wspieranie wszelkiej przedsiębiorczości - ze szczególnym uwzględnieniem absolwentów różnych kierunków i poziomów - w małych miastach i na wsi, która generuje nowe miejsca pracy, także w firmach rodzinnych. Przedsiębiorczość należy wspierać przede wszystkim poprzez likwidowanie barier biurokratycznych i zorganizowanie punktów nieodpłatnego doradztwa prawno-finansowego.

Chciałbym również zwrócić uwagę na to, że potencjał naukowy i wdrożeniowy wrocławskich uczelni nie jest właściwie wykorzystywany we wspomaganiu rozwoju regionu. Będę podejmował działania, aby te możliwości zostały jak najlepiej zagospodarowane w realizacji strategii rozwoju gminy, powiatów i województwa.               

Jestem bardzo zainteresowany sprawami edukacji i mam w tym zakresie duże doświadczenie. Do chwili obecnej z mojej inicjatywy utworzono w regionie dolnośląskim 7 punktów zamiejscowego kształcenia studentów, tworząc młodzieży z małych miast i wsi warunki większej dostępności do studiów. Nadal będę kontynuował te działania wraz z poszukiwaniem środków na stypendia dla niezamożnej młodzieży.

W moich działaniach będę miał również na uwadze lepsze, efektywniejsze wykorzystanie istniejących struktur doradczych oraz wszelkich środków pomocowych  na rzecz rolników i gmin.

Uważam, że dbając o zwiększenie liczby miejsc pracy dla dorosłych oraz dostępność i dobre warunki edukacji na wszystkich poziomach i formach dla młodzieży, stworzymy podstawy godnego życia i rozwoju oraz przywrócimy nadzieję. Pamiętajmy, wzrost zamożności mieszkańców wsi i miast przyczyni się do wzrostu zamożności całego regionu i samego Wrocławia.      

Notowała Maria Kordas 14.10.2002 r.

Notka biograficzna


POWIĄZANE

 W okresie od lutego do maja 2024 r. firma FAS London przeprowadziła szeroko zak...

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA), Departament Rolnictwa Stanów Zje...

Wobec pojawienia się w przestrzeni publicznej informacji dotyczących oceny dział...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę