aaa_TSW_2023
CTR_2023

W Uzbekistanie podpisano deklarację z Samarkandy

11 września 2023
W Uzbekistanie podpisano deklarację z Samarkandy

W wyniku Międzynarodowej Konferencji na temat Bezpieczeństwa Żywnościowego, zorganizowanej przez rząd Uzbekistanu przy wsparciu technicznym Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), przyjęto Deklarację z Samarkandy w sprawie światowego bezpieczeństwa żywnościowego.

Według służby prasowej rządu Uzbekistanu dokument skonsoliduje porozumienia osiągnięte na konferencji, w której uczestniczyli ministrowie rolnictwa 10 krajów, wiceministrowie 7 krajów, wysocy rangą dyplomaci 13 krajów oraz przedstawiciele ponad 30 organizacji międzynarodowych i naukowych, a także instytucji finansowych.

Dokument zwraca szczególną uwagę na problemy zmian klimatycznych, wyczerpywania się zasobów wodnych i degradacji gleby.

"Globalne spowolnienie gospodarcze i spowolnienie wzrostu, wpływ kryzysu klimatycznego, brak inwestycji w systemy rolno-spożywcze, w połączeniu z rosnącymi kosztami pożywnej żywności i rosnącymi nierównościami, zboczyły z kursu na osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju (SDG) do 2030 r., A zwłaszcza celu 2 (zero głodu)" - powiedział dyrektor generalny FAO Qu Dongyu.

Międzynarodowa konferencja na temat bezpieczeństwa żywnościowego posłuży jako poważna platforma do przyspieszenia postępu w przekształcaniu systemów rolno-spożywczych na całym świecie, aby stały się bardziej wydajne, integracyjne i zrównoważone, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań, przed którymi stoją śródlądowe kraje rozwijające się.

Dyrektor Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa, QU Dongyu, ponawiał wezwania do transformacji globalnych systemów rolno-spożywczych na międzynarodowej konferencji na temat bezpieczeństwa żywnościowego w Uzbekistanie.

Konferencja, która odbyła się w Samarkandzie w dniach 7-8 września, jest organizowana przez rząd Uzbekistanu przy wsparciu technicznym FAO. Jego celem jest przegląd obecnego stanu bezpieczeństwa żywnościowego na świecie, rozważenie niektórych kluczowych wyzwań związanych z systemami rolno-spożywczymi oraz określenie rozwiązań w regionie Azji Środkowej i poza nim.

Ta konferencja "jest ważną okazją do przeglądu stanu globalnego bezpieczeństwa żywnościowego w kontekście transformacji systemów rolno-spożywczych, na drodze do osiągnięcia Agendy 2030 i SDGs (Celów Zrównoważonego Rozwoju)" - powiedział Qu w swoim przemówieniu otwierającym konferencję.

Wydarzenie w Samarkandzie odbywa się przed szczytem SDG ONZ, w którym światowi przywódcy spotkają się w Nowym Jorku, aby dokonać przeglądu stanu 17 celów zrównoważonego rozwoju Agendy. Qu powiedział, że spodziewa się konsensusu i sugestii, które zostaną osiągnięte w Samarkandzie, aby poinformować o postępach na szczycie w Nowym Jorku.

Bezpieczeństwo żywnościowe oznacza, że wszyscy ludzie mają przez cały czas fizyczny, społeczny i ekonomiczny dostęp do wystarczającej ilości bezpiecznej i pożywnej żywności, która zaspokaja ich potrzeby żywieniowe i preferencje żywieniowe w zakresie aktywnego i zdrowego życia.

Według raportu FAO 2021 World Food Security and Nutrition około 2,3 miliarda ludzi na świecie jest obecnie umiarkowanie lub wysoce niepewnych żywnościowo, z czego 25 procent, czyli 566 milionów ludzi, mieszka w Azji.

Bezpieczeństwo żywnościowe jest obecnie zagrożone przez skoki cen żywności i nadmierną zmienność, zwłaszcza niektórych kluczowych produktów żywnościowych, a także znaczny poziom inflacji żywności. FAO szacuje, że 45 krajów potrzebuje obecnie zewnętrznej pomocy żywnościowej.

Częścią rozwiązania, powiedział Qu, jest "poprawa produkcji, a jednocześnie zaoferowanie zrównoważonych dostaw poprzez handel międzynarodowy i płynną logistykę, dostępność żywności, dostępność żywności i przystępność cenową żywności".

Tymczasem El Niño (wzorzec klimatyczny opisujący niezwykłe ocieplenie wód powierzchniowych w środkowej i wschodniej części tropikalnego Oceanu Spokojnego) przyczynia się do niektórych kluczowych czynników braku bezpieczeństwa żywnościowego, takich jak kryzys klimatyczny, konflikty oraz spowolnienia i spowolnienia gospodarcze oraz pogorszenie koniunktury, stwarzając zagrożenie dla produkcji rolnej i bezpieczeństwa żywnościowego w kilku regionach. szczególnie w Afryce i Ameryce Środkowej.

Ponieważ rolnictwo odpowiada za około jedną czwartą emisji gazów cieplarnianych (liczba ta prawdopodobnie wzrośnie do około 50 procent do 2050 r.), a brak bezpieczeństwa żywnościowego tradycyjnie dotyka najbardziej wrażliwe społeczności, takie jak ludność tubylcza i kobiety, dyrektor generalny wielokrotnie podkreślał potrzebę przekształcenia globalnych systemów rolno-spożywczych.

Taka transformacja jest konieczna, aby sprostać zwiększonemu zapotrzebowaniu na żywność, paszę, błonnik i paliwo, przy jednoczesnym zmniejszeniu presji na zasoby naturalne; ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i ochrona różnorodności biologicznej; zwiększenie odporności na skutki kryzysu klimatycznego, konfliktów i innych zakłóceń w łańcuchach dostaw; zapewnienie godnego zatrudnienia; oraz zapewnić wszystkim dostęp do bezpiecznej i pożywnej żywności oraz zdrowej diety.

Koszty i korzyści transformacji systemów rolno-spożywczych

FAO szacuje, że transformacja systemów rolno-spożywczych będzie kosztować 4 biliony dolarów od teraz do 2030 r. w krajach o niskim i średnim dochodzie. Z drugiej strony FAO szacuje, że zlikwidowanie różnicy płci w wydajności gospodarstw rolnych i luki płacowej w samych systemach rolno-spożywczych zwiększyłoby globalny PKB o 1 bilion dolarów, zmniejszając w ten sposób globalny brak bezpieczeństwa żywnościowego o co najmniej 2 punkty procentowe, a liczbę osób pozbawionych bezpieczeństwa żywnościowego o 45 milionów.

FAO ze swojej strony koncentruje się na czterech kluczowych obszarach: nauce i innowacjach, ulepszonych możliwościach danych, finansach i zarządzaniu, powiedział Qu.

Koncentracja na Azji

Azja Środkowa jest wyjątkowo narażona na skutki kryzysu klimatycznego, a kraje śródlądowe, takie jak gospodarz konferencji, Uzbekistan, należą do najbardziej dotkniętych niedoborem wody regionów świata.

W tym kontekście Qu podkreślił potrzebę skupienia się na oszczędzaniu wody i oszczędzaniu wody, a także na transferach technologicznych i inwestycjach z Azji, Europy i spoza niej.

Na otwarcie konferencji wystąpili również premier Uzbekistanu Abdulla Nigmatovich Aripov.

Podczas spotkania uczestnicy zostaną poinformowani o stanie wdrażania krajowych ścieżek zgodnie z wynikami Szczytu Systemów Żywnościowych ONZ w 2021 r., ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji braku bezpieczeństwa żywnościowego w krajach azjatyckich.

Oczekuje się, że spotkanie w Samarkandzie będzie również przedmiotem dyskusji na temat wdrażania praktycznych narzędzi w ramach strategii naukowej i innowacyjnej FAO na lata 2023-2031. Obejmują one stałą platformę interakcji naukowców w dziedzinie nauk rolniczych, ujednolicony system monitorowania bezpieczeństwa żywności oraz oparte na dowodach systemy monitorowania produkcji rolnej dla planowania produkcji, polityki i programów rozwojowych.

oprac, e-mk, ppr.pl na podst. źródło i fot: FAFO


POWIĄZANE

To wyjątkowe wydarzenie i idealna okazja, by rozprawić się z “rybimi” mitami, po...

Polska umacnia swoją pozycję europejskiego lidera w produkcji mięsa drobiowego! ...

Naukowcy z Wydziału Biologii UW planują udostępniać rolnikom, hodowcom roślin i ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę