aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1
aaaaaaaaKongres Mięsny

Światowy rynek cukru

22 listopada 2023
Światowy rynek cukru

FAS USDA przestawiła najnowszy raport o produkcji cukru na świecie. Analiza obejmuje rok prdukcyjny 2023/24 .

Produkcja cukru w Unii Europejskiej
Szacunkowo w górę pomimo niższego obszaru we Francji. Prognozuje się, że produkcja cukru buraczanego w Unii Europejskiej na rok 2023/24 wyniesie 15,5 mln ton z blisko 1,4
milionów hektarów buraków cukrowych. Oznaczałoby to 3-procentowy wzrost produkcji w porównaniu do
2022/2023, pomimo prognozowanej 6-procentowej redukcji areału buraków we Francji. W ciągu ostatnich 5 lat Francja stanowiły średnio 28 procent całkowitego obszaru upraw buraków cukrowych w UE.

Jednak buraki będą zredukowane a prognozuje się, że areał we Francji zostanie zbilansowany zwiększeniem nasadzeń, głównie w Polsce (+19 proc.), Hiszpanię, Rumunię, Słowację i Węgry.

19 stycznia 2023 r.  Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) wydał orzeczenie że państwa członkowskie nie mogą wydawać tymczasowych zezwoleń nadzwyczajnych na stosowanie zakazanych środków
neonikotynoidy na burakach cukrowych. To spowodowało, że wielu francuskich rolników przestawiło się na inne uprawy.
Neonikotynoidy stosuje się w celu zwalczania mszyc przenoszących wirusa żółtego buraka (BYV), chorobę mogącą powodować m.in. dramatyczne straty w plonach. Nie ma innej niezawodnej alternatywy dla środków owadobójczych na tę chorobę.

W 2022 r. według doniesień 14 państw członkowskich przyznało warunkowe odstępstwo od zakazu stosowania neonikotynoidów w odniesieniu do buraków cukrowych nasion.

Pomimo braku tych środków ochrony roślin opłacalność produkcji buraków cukrowych w Polsce plasuje się wysoko w stosunku do upraw alternatywnych, takich jak pszenica i kukurydza.

Są dwa zakłady przetwórstwa cukru gdzie oczekuje się wznowienia działalności w Rumunii oraz potencjalnego wzrostu wsparcia produkcji ze strony UE. Rząd mógłby również zwiększyć areał buraków. Oczekiwane są korzystne ceny które również zachęcą do dalszych zakupów przez
rolników na Węgrzech i w Hiszpanii oraz do sadzenia.

Unia Europejska jest trzecim co do wielkości producentem cukru Brazylii i Indii i szacuje się, że drugi rok z rzędu jest piątym co do wielkości importerem.

Prognozuje się, że import do UE w sezonie 2023/24 spadnie do 500 000 ton z 2,5 mln ton. Import w sezonie 2022/23 rozpoczął się od poziomów wyższych niż w roku poprzednim i nadal rósł pod koniec 2022 r. kiedy ceny światowe znacząco wzrosły.

Nastąpił napływ ukraińskiego cukru za sprawą UE z inicjatywy „Szlaki Solidarności” w ramch których podjęto środki mające na celu pomoc w eksporcie ukraińskich towarów rolnych wszelkimi możliwymi sposobami. Obecnie roczny tymczasowy program liberalizacji handlu, który zawiesił cła i kontyngenty na import produktów rolno-spożywczych z Ukrainy spowodował, że Eksport wzrósł 10-krotnie w porównaniu do 44 000 ton 2021/22. Eksport na rok 2023/24 prognozuje się na niezmienionym poziomie 905 tys. ton. Te poziomy eksportu odzwierciedlają utrzymujące się ograniczone dostawy krajowe w UE, ograniczone letnią suszą i wysokimi cenami w UE.

Głównymi kierunkami eksportu UE są Wielka Brytania, Izrael, Albania, Turcja i Szwajcaria.
Zapasy prognozowane są na poziomie 1,4 mln ton, o 10 procent więcej niż rok wcześniej.

światowy rynek cukru 2023/24
Szacuje się, że światowa produkcja wzrośnie o 8,2 mln ton rok do roku do 183,5 mln ton, a w przypadku więcej nie oczekuje się, że produkcja w Brazylii i Indiach z nadwyżką zrównoważy spadek w Tajlandii i Pakistanie.
Oczekuje się, że konsumpcja osiągnie nowy rekord ze względu na rozwój rynków, w tym Indii i Indii
Pakistan. Eksport szacuje się na wyższy, ponieważ oczekuje się, że Brazylia i Tajlandia z nadwyżką zrównoważą niższy wynik przesyłki z Indii i Pakistanu. Szacuje się, że zapasy są niższe, aby pomóc zaspokoić popyt krajowy i wyższy eksport z takich rynków jak Brazylia i Tajlandia.

Produkcja w USA szacowana jest na stałym poziomie 8,4 miliona ton. Szacuje się, że import spadnie o 10 procent, do 2,8 milionów ton w oparciu o przewidywane programy kwotowe ustalone na minimalnych poziomach zgodnych z handlem światowym

Obowiązki organizacyjne i umowy o wolnym handlu oraz prognozowany przywóz z Meksyku, reeksport,
oraz przywóz z wysokimi stawkami celnymi. Konsumpcja nieznacznie wzrosła, podczas gdy zapasy uległy zmniejszeniu w związku z niższym importem, umiarkowany wzrost konsumpcji i spadek produkcji.
Szacuje się, że produkcja w Brazylii wzrosła o 3,0 mln ton do niemal rekordowych 41,0 mln ton dzięki sprzyjającej pogodzie i
Oczekuje się, że zwiększenie powierzchni spowoduje uzyskanie dodatkowej trzciny cukrowej dostępnej do rozdrabniania. Korzystne ceny zachęcały rolników do wykorzystywania swojej ziemi pod uprawę trzciny cukrowej zamiast zbóż.

Cukier a etanol

oczekuje się, że asortyment produkcji będzie faworyzował cukier w porównaniu z poprzednim sezonem; cukier wzrośnie z 48 do 49 proc., a etanolu spadnie z 52 do 51 proc. Konsumpcja i zapasy spadają, choć są rekordowe prognozowany jest eksport przy wyższych dostawach.
Szacuje się, że produkcja w Indiach wzrośnie o 4,0 mln ton do 36,0 mln ton w przypadku większej powierzchni upraw trzciny cukrowej i plonów.
Oczekuje się, że konsumpcja wzrośnie w związku ze zwiększonym popytem ze strony odbiorców hurtowych i żywności przetworzonej.

Eksport prognozuje się niżej w zależności od prawdopodobieństwa utrzymania limitów eksportu przez rząd w celu kontrolowania inflacji żywności i zaspokojenia popytu na konsumpcję krajową. Zapasy szacuje się na niedobory w wyniku niższych zapasów początkowych i wyższego zużycia.

Oczekuje się, że produkcja w Chinach wzrośnie o 1,0 mln ton do 10,0 mln ton, w związku z oczekiwaną sprzyjającą pogodą skutkować wyższymi plonami trzciny cukrowej. Zużycie szacuje się na niezmienionym poziomie. Oczekuje się, że import wzrośnie do pomóc wypełnić lukę między podażą a popytem, lecz całkowita podaż pozostaje niewielka ze względu na ograniczony import
związane z wysokimi cenami światowymi. Przewiduje się, że akcje spadną o 50 procent ze względu na niższe zapasy początkowe
Chiny czerpią z zapasów, aby wspierać konsumpcję.

Szacuje się, że produkcja w Tajlandii spadnie o 1,7 miliona ton do 9,4 miliona ton z powodu suszy panującej w tym kraju faza intensywnego wzrostu. Oczekuje się, że konsumpcja wzrośnie zgodnie z przewidywanym ożywieniem gospodarczym turystyki, która zwiększy krajowy popyt na cukier. Eksport jest szacowany i oczekuje się, że będzie wyższy przekroczy produkcję, podczas gdy przewiduje się, że zapasy gwałtownie spadną w związku z silnym popytem krajowym i eksportowym
popyt.
Szacuje się, że produkcja w Pakistanie spadnie o 600 000 ton do 6,3 miliona ton na niższym obszarze zbiorów trzciny cukrowej ponieważ konkurencyjne uprawy zastępują trzcinę cukrową. Spożycie cukru szacuje się na podstawie liczby ludności wzrost. Ze względu na spodziewany spadek produkcji prognozuje się, że import wzrośnie do 500 000 ton. Eksport are estimated to fall on lower production and strong domestic demand. In addition, to ensure supplies for domestic needs, the government is likely to discourage sugar exports to neighboring Afghanistan.

Szacuje się, że produkcja w Meksyku jest o 2 procent wyższa do 5,7 miliona ton ze względu na wyższe plony obniżone ceny nawozów i ich zastosowanie, ale produkcja w sezonie 2021/2022 była niższa ze względu na ciągłe powszechne rozpowszechnianie suszę w kilku stanach produkujących trzcinę cukrową. Zużycie szacowane jest w dół przy wyższym eksportu i zapasów.

Produkcja w Turcji szacowana jest na nieco do 3,1 miliona ton ze względu na sprzyjające warunki uprawy oczekuje się wzrostu plonów. Konsumpcja utrzymuje się na stałym poziomie, a import spada wraz ze wzrostem produkcji. Szacuje się, że zapasy pozostaną niezmienione.

Produkcja w Republice Południowej Afryki wzrośnie z 178 000 ton do 2,2 miliona ton ze względu na sprzyjającą pogodę i wyższą plony trzciny cukrowej. Konsumpcja rośnie w związku ze wzrostem liczby ludności i większym popytem ze strony mieszkańców przemysł przetwórstwa spożywczego. Eksport wzrósł dzięki wyższym dostawom eksportowym i silnemu światowemu popytowi.

Produkcja na Filipinach drugi rok z rzędu utrzymuje się na stałym poziomie 1,8 mln ton. Eksport szacuje się na pozostanie na poziomie zerowym po przypisaniu całej produkcji przez filipińską administrację regulacyjną ds. cukru konsumpcja krajowa. Zapasy spadają ze względu na wyższą konsumpcję i stabilną produkcję.

Wybrane moje wersje 2022/23 z prognozy z maja 2023 r.:

- Globalna produkcja spadła o 4,4 mln ton do 175,3 mln ton.
 Rosja spadła o 8 procent do 6,6 miliona ton ze względu na niższe plony.
 Meksyk zmniejsza się o 3 procent do 5,5 miliona ton z powodu niesprzyjającej pogody i suszy.
 W Unii Europejskiej produkcja spadła o 1 procent do 14,7 mln ton z powodu niższych plonów buraków cukrowych as
skutek suszy.

- Globalny import utrzymuje się na stałym poziomie 57,4 miliona ton.
 Sudan zostaje zwiększony o 293 000 ton do 1,6 miliona ton w związku ze zwiększonym importem z Indii i Tajlandii.
 Meksyk wzrósł z 254 000 ton do 302 000 ton ze względu na niższą produkcję.
 W Chinach obniżono 600 000 ton do 3,8 miliona, ponieważ wysokie ceny światowe zwiększają opłacalność zaspokoić popyt poprzez redukcję zapasów.


- Światowy eksport spadł o 1,8 mln ton do 64,3 mln ton.
 Indie skorygowano w górę o 933 000 ton do 7,4 mln ton, ponieważ eksport przekroczył górny limit eksportu.
 Algieria zostaje obniżona o 279 000 ton w związku z niższym eksportem do Unii Europejskiej i Jordanii.
 Tajlandia zostaje obniżona z 1,5 miliona ton do 9,5 miliona ze względu na ostrożność kupujących
zakupów ze względu na wysokie ceny światowe.

- Globalne zapasy końcowe wzrosły o 2,4 procent do 3,9 miliona ton.
 Zapasy Tajlandii wzrosły o 1,5 miliona ton do 7,7 miliona w związku z niższym eksportem.
 W Chinach obniżono ilość 621 000 ton do 2,1 mln ton w wyniku zmniejszonego importu.
 Indie spadły o 18 procent do 5,3 miliona ton ze względu na wyższy eksport.

 


oprac, e-mk, ppr.pl na podst źródło: FAS USDA


POWIĄZANE

Wołodymyr Zełenski- Prezydent Ukrainy, na platformie "X" zwrócil się do rządu po...

Prezydium NSZZ RI Solidarność dnia 9 lutego 2024 ogłosiło 30 dniowy strajk gener...

Indie zaoferowały gwarantowane wsparcie dla cen roślin strączkowych, kukurydzy i...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę