Ptak_Waw_CTR_2024
Zielony Ład_podpisy

Rolnik otrzyma pomoc w zakresie OZE ale dopiero po szkoleniu

29 stycznia 2024
Rolnik otrzyma pomoc w zakresie OZE ale dopiero po szkoleniu

Od 25 stycznia do 23 lutego br. rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie pomocy w zakresie interwencji „Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej”, w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR)-podał resort rolnictwa.

Interwencja wspiera inwestycje dotyczące budowy lub zakupu:

  1. biogazowni rolniczej do 50 kW (obszar A) lub
  2. modułów fotowoltaicznych do 50 kW wraz z magazynami energii i systemami zarządzania energią lub z pompą ciepła (obszar B);
  3. rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarstw rolnych (obszar C).

Kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji wspólne dla wszystkich obszarów dotyczą prowadzenia produkcji zwierzęcej i ekologicznej, lokalizacji inwestycji na obszarach chronionych lub prowadzenia gospodarstwa przez młodego rolnika.

Dodatkowo w przypadku:

  1. obszaru A – pod uwagę bierze się stopień wykorzystania nawozów naturalnych pochodzących z gospodarstwa,
  2. obszaru B – otrzymuje się punkty gdy wcześniej nie przyznano wnioskodawcy pomocy na zakup modułów fotowoltaicznych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz bierze się  pod uwagę  sprawność urządzeń,
  3. obszaru C – kryteria wyboru dotyczą kompleksowości operacji, zlikwidowania wszystkich źródeł ciepła wykorzystujących kopalne paliwo stałe i zastąpienie ich kotłem na biomasę oraz wykorzystywanie systemu monitoringu i zarządzania energią.

W okresie programowania maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi nie może przekroczyć:

1 500 000 zł – obszar A i B, przy czym na inwestycje związane z obszarem B nie

może przekroczyć 200 000 

200 000 zł – obszar C.

Rolnik może skorzystać zarówno z obszaru A lub B lub C. Łączny limit pomocy na jednego beneficjenta w okresie realizacji PS WPR dla:

  1. obszaru A i obszaru B wynosi 1,5 mln zł;
  2. obszaru A i obszaru C wynosi 1,7 mln zł;
  3. obszaru B i obszaru C wynosi 400 tys. zł;
  4. obszaru A, obszaru B i obszaru C wynosi 1,7 mln zł.

Maksymalna łączna zainstalowana moc urządzeń do produkcji energii nie może przekroczyć 50 kW. Intensywność pomocy wynosi do 65% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Uwaga!

Pomoc może zostać przyznana rolnikowi, który odbył szkolenie w zakresie efektywności energetycznej gospodarstwa lub zobowiąże się do jego odbycia nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

Rolnik chcąc odbyć szkolenie z zakresu efektywności energetycznej gospodarstwa może skorzystać z oferty szkoleniowej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Na stronie www.cdr.gov.pl udostępniony zostanie link do platformy szkoleniowej Moodle ze szkoleniem ekranowym z zakresu efektywności energetycznej gospodarstwa. Po zakończonym szkoleniu i zaliczeniu testu wiedzy, rolnikowi zostanie automatycznie wystawione zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w formacie pdf do pobrania bezpośrednio z platformy Moodle celem przekazania do ARiMR.

Więcej informacji TUTAJ


oprac, e-red, ppr.pl


POWIĄZANE

Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  na wystąpienie Zarządu Krajowej ...

Komisja opublikowała piąte roczne sprawozdanie na temat praworządności, w którym...

Tegoroczne lato należy do Alpro. Marka z portfolio Danone zaplanowała szereg ang...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę