aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Przełomowa platforma danych FAO

17 maja 2023
Przełomowa platforma danych FAO

Kluczową rolę w walce z poważnym brakiem bezpieczeństwa żywnościowego podczas kryzysów żywnościowych odgrywa system informacyjny FAO Data in Emergency (DIEM) który monitoruje wpływ wstrząsów na środki utrzymania w rolnictwie.

Szczegółowe, kompleksowe i aktualne dane są niezbędne do uwzględnienia wpływu wstrząsów, takich jak susze, trzęsienia ziemi lub konflikty, na produkcję rolną i źródła utrzymania w częściach świata dotkniętych kryzysami żywnościowymi.

Od momentu uruchomienia, podczas pierwszej fali globalnej pandemii COVID-19 trzy lata temu, system informacyjny Data in Emergency (DIEM) Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) ułatwia decydentom ocenić dotkliwy brak bezpieczeństwa żywnościowego rolniczych gospodarstw domowych i przeanalizować jego czynniki w przypadku wystąpienia takich wstrząsów.

Wykorzystując regularnie gromadzone dane pierwotne w połączeniu z danymi geoprzestrzennymi, DIEM jest przełomowym narzędziem pod względem wielkości, wyrafinowania, jakości i szybkości. Po raz pierwszy dane skupiające się na źródłach utrzymania rolnictwa w kontekście kryzysu żywnościowego są gromadzone na taką skalę i z taką częstotliwością.

DIEM działa obecnie w ponad 25 krajach dotkniętych kryzysem żywnościowym, a system DIEM-Monitoring bada około 150 000 gospodarstw domowych rocznie, reprezentujących ponad 650 milionów ludzi.

„System DIEM wypełnia ważną lukę w naszym rozumieniu wpływu wstrząsów na źródła utrzymania rolników” – powiedział Rein Paulson, dyrektor Biura ds. Sytuacji Kryzysowych i Odporności FAO. „Ma to wielką wartość nie tylko dla FAO, ale dla wszystkich naszych partnerów, umożliwiając nam wspólne podejmowanie lepszych decyzji, w tym umożliwianie znaczących działań wyprzedzających, a także działań reagowania”.

Na przykład w Afganistanie sporządzono ponad 20 propozycji projektów z wykorzystaniem danych DIEM, które zebrały ponad 400 milionów dolarów w samym 2022 roku, a FAO nie opracowuje już żadnych propozycji dla Afganistanu bez cytowania danych DIEM. Ponadto kraje takie jak Bangladesz, Mali, Mozambik i Sierra Leone cytują obecnie dane DIEM w swoich propozycjach projektów, pomagając im w ten sposób zabezpieczyć fundusze na projekty w terenie.

Innym niedawnym przykładem jego wykorzystania przez partnerów FAO było trzęsienie ziemi w lutym, które spustoszyło duże obszary Turcji i Syrii. W ciągu kilku dni od zdarzenia zespół DIEM sporządził wstępną analizę gruntów uprawnych narażonych na różne poziomy intensywności trzęsień ziemi i wyświetlił ją w postaci interaktywnej mapy ze szczegółami zarówno na poziomie dystryktu, jak i podokręgu. Ten rodzaj produktu ma fundamentalne znaczenie dla ukierunkowania ocen na miejscu i pomocy w nagłych wypadkach.

Chwytaj dzień

DIEM został opracowany przez FAO i jest finansowany przez Biuro Pomocy Humanitarnej Agencji Stanów Zjednoczonych ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID), przy współudziale Unii Europejskiej i Specjalnego Funduszu FAO na Działania Kryzysowe i Rehabilitacyjne (SFERA ) .

Platforma ma na celu wspieranie członków FAO, agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych, społeczności darczyńców i innych zainteresowanych stron w podejmowaniu świadomych decyzji, których celem jest uruchomienie odpowiednich działań przewidywania i reagowania wspierających środki do życia w rolnictwie.

Dane są zbierane kilka razy w roku w krajach świata o największym braku bezpieczeństwa żywnościowego – na poziomie gospodarstw domowych za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych i ankiet bezpośrednich – a następnie są szybko publikowane w Hubie. Przetwarzanie i analiza danych trwa zaledwie trzy dni, a cały cykl życia – od zebrania danych po walidację i publikację – trwa zaledwie 30 dni.

Przejrzystość i otwarte dane to kluczowe aspekty projektu. Każdy może utworzyć konto DIEM, aby przeglądać ankiety, nawigować po pulpitach nawigacyjnych, eksportować mapy i pobierać dane. Gwarantuje to, że działania DIEM będą służyć jako dobro publiczne, a społeczność humanitarna, naukowcy, media i wszyscy interesariusze będą mogli korzystać z dużej ilości danych, które są dostępne dla wszystkich.

Wstrząsy analizowane przez DIEM obejmują zarówno zagrożenia naturalne, jak i spowodowane przez człowieka. Należą do nich zagrożenia związane z klimatem, trzęsienia ziemi, erupcje wulkanów, inwazyjne szkodniki, konflikty i przemoc, a także wstrząsy gospodarcze.

Oprócz regularnego monitorowania kryzysów żywnościowych platforma DIEM zapewnia również zintegrowany obraz wpływu zagrożeń na dużą skalę (poważnych wstrząsów) na źródła utrzymania oraz szacunkową wartość szkód i strat w sektorze rolnictwa. Osiąga się to poprzez połączenie teledetekcji, przeglądu danych wtórnych, ankiet gospodarstw domowych, wywiadów z kluczowymi informatorami, dyskusji w grupach fokusowych i ankiet crowdsourcingowych.

Jednym z interesujących przykładów jest Pakistan, gdzie wiedza specjalistyczna DIEM ułatwiła przeprowadzenie działań dotyczących szkód i strat po katastrofie dla całego sektora rolnego po niszczycielskich powodziach w okresie od czerwca do września 2022 r. Wyniki zostały następnie wyświetlone na interaktywnej mapie w centrum DIEM, która przedstawia ogólne szkody i straty na podsektory (uprawy, zwierzęta gospodarskie, rybołówstwo) na dotkniętą prowincję.  

Dane DIEM są również przeznaczone do wykorzystania w procesie zintegrowanej klasyfikacji fazy bezpieczeństwa żywności (IPC) i innych działaniach związanych z programowaniem działań humanitarnych, na przykład jako źródło miar niedawnego braku bezpieczeństwa żywnościowego opartych na skali FIES (Food Insecurity Experience Scale ). Z biegiem czasu okaże się to kluczem do poprawy zasięgu i wiarygodności ocen ostrego braku bezpieczeństwa żywnościowego IPC w krajach DIEM.


oprac. e-mk na podst źródło: FAO; fot. ppr.pl


POWIĄZANE

Polacy zadowoleni z transformacji energetycznej. Blisko co drugi badany potwierd...

Mazurska Manufaktura S.A., specjalizująca się w produkcji kraftowych alkoholi mo...

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przypomina, że zbliża się termi...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę