Adama_Spyrale_1-31.05.21

Prawo ochrony przyrody Unii Europejskiej niedostatecznie wdrażane. Jak to zmienić? Prezentujemy raport WWF.

14 lutego 2017
Prawo ochrony przyrody Unii Europejskiej niedostatecznie wdrażane. Jak to zmienić? Prezentujemy raport WWF.

Ponad połowa obszarów przyrodniczych w Unii Europejskiej jest chroniona wyłącznie na papierze! Wynika to z różnego rodzaju opóźnień w poszczególnych państwach członkowskich. Tą i wiele innych informacji można znaleźć w najnowszym raporcie WWF.  Raport ukazuje jak skuteczne wdrożenie dyrektyw, przez Komisję Europejską oraz władze krajowe, może korzystnie wpłynąć zarówno na zagrożone gatunki jak i lokalną gospodarkę.

 Komisja Europejska w grudniu 2016 r.przyznała, że dyrektywa ptasia oraz dyrektywa siedliskowa są najsilniejszym prawem ochrony europejskiej przyrody, jednocześnie zobowiązała się do poprawy ich skuteczności. W nowym raporcie WWF „Preventing paper parks: How to make the EU nature laws work” znajduje się przegląd głównych problemów ochrony przyrody w Unii Europejskiej oraz ich propozycje ich skutecznych rozwiązań, które należy jak najszybciej wprowadzić w życie. W dokumencie jako właściwe działania, w celu zapewnienia skutecznej ochrony przyrody i przywrócenia Europie dawnego charakteru, uznaje się m.in. zwiększenie morskich obszarów chronionych, wdrożenie  efektywnych działań ochronnych i przygotowanie planów ochrony dla wszystkich terenów przyrodniczo cennych, zwiększenie nakładów na ich ochronę, dobry system monitoringu oraz skuteczne egzekwowanie prawa.

 „Europa ma jedno z najsilniejszych praw ochrony przyrody na świecie, jednak na skutek  wielu niezgodnych z prawem działań dalej tracimy cenne gatunki i siedliska.  Dobre prawo musi być odpowiednio wdrażane, poparte efektywnym zarządzaniem i odpowiednim finansowaniem, aby przynieść zamierzone skutki.” – mówi Dariusz Gatkowski z WWF Polska. -  „Niniejszy raport daje instytucjom unijnym oraz władzom krajowym wskazówki kroków niezbędnych do zatrzymania utraty różnorodności biologicznej oraz zrównoważonego użytkowania przyrody.”

 Jak wynika z raportu, unikalne obiekty przyrodnicze, takie jak mokradła, góry, rzeki oraz obszary morskie są zagrożone z powodu istnienia luk prawnych, braku odpowiednich ocen oddziaływania na środowisko i nieistniejących lub nieodpowiednich planów zarządzania. Umożliwia to powstawanie szkodliwych przedsięwzięć, takich jak rozwój żeglugi rzecznej, które są powodem wysychania podmokłych terenów Doñana (Hiszpania) i jest dużym zagrożeniem dla polskich rzek (Wisła, Odra, Warta), duże zmiany w kompleksie narciarskim zagrażające istnieniu niedźwiedzi brunatnych w Parku Narodowym Pirin (Bułgaria), plany powstania elektrowni wodnej w górach Tarcu (Rumunia) czy intensyfikacja pozyskania drewna w Puszczy Białowieskiej.

 Dyrektywy dotyczące ochrony przyrody w UE są nagminnie naruszane o czym świadczą jeszcze inne przykłady przytoczone w raporcie. Istnienie dobrze skonstruowanego prawa jest pierwszym krokiem dla ochrony przyrody, apelujemy o kolejny, bardzo ważny krok, jakim jest wdrażanie istniejących zapisów prawnych.

 W raporcie zostały przedstawione również pozytywne przykłady ochrony środowiska, które przyniosły korzyści nie tylko dla przyrody, ale także dla mieszkańców i gospodarki. Silna współpraca lokalnych władz i sektora prywatnego przyczyniła się na przykład do przekształcenia austriackiej miejscowości Lechtal w symbol lokalnej dumy i docelową atrakcję turystyczną. Natomiast dzięki naciskom Komisji Europejskiej i sezonowemu zakazowi połowów w Finlandii, stan populacji jednego z najrzadszych gatunków foki na świecie zaczyna się  poprawiać. W raporcie pokazano również dobry przykład wdrażania dyrektyw naturowych w Polsce, jakim jest ochrona wodniczki, niewielkiego ptaka zamieszkującego tereny podmokłe, którego ochrona wymaga szerokiego udziału różnych grup interesariuszy, w tym rolników, naukowców, organizacji pozarządowych i zarządzających obszarami chronionymi.

Społeczny i polityczny sukces kampanii Nature Alert, w której ponad pół miliona osób wyraziło swoje poparcie dla prawa ochrony przyrody w Unii Europejskiej, prowadzonej przez WWF i inne organizacje pozarządowe  pokazuje, że ochrona przyrody powinna leżeć u podstaw Unii Europejskiej. Dbanie o naturę przynosi wymierne korzyści dla ludzi i ich gospodarek, musi być także podstawą  dla przyszłych zmian w sektorach gospodarki takich jak rolnictwo, energii i transportu.

Streszczenie raportu „SUMMARY Preventing paper parks: How to make the EU nature laws work

Cały raport „Preventing paper parks: How to make the EU nature laws work


infowire.pl


POWIĄZANE

Komisja Europejska prowadzi przegląd prawodawstwa Unii Europejskiej w zakresie d...

Od 26 do 28 lipca 2021 roku odbędzie się w Rzymie cykl spotkań podsumowujących d...

Mimo bycia światowym liderem w produkcji jabłek, polscy sadownicy i producenci p...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę