aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Lepsza ochrona kupujących online

30 listopada 2022
Lepsza ochrona kupujących online

Parlament Europejski osiągnął kompromis w sprawie przepisów UE w celu lepszej ochrony kupujących online i konsumentów podatnych na zagrożenia.Uzgodnione przepisy mają na celu zapewnienie, aby wszystkie rodzaje produktów w UE, zarówno sprzedawane w Internecie, jak iw tradycyjnych sklepach, spełniały najwyższe wymogi bezpieczeństwa.

W poniedziałek wieczorem negocjatorzy z Parlamentu i Rady osiągnęli wstępne porozumienie polityczne w sprawie aktualizacji unijnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa nieżywnościowych produktów konsumpcyjnych.

Nowe rozporządzenie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR) ma na celu sprostanie wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem produktów podczas zakupów online (w 2021 r. 73% konsumentów kupiło produkty online).

Obowiązki podmiotów gospodarczych i ocena bezpieczeństwa


Zgodnie z ustalonymi zasadami, produkt może być sprzedawany tylko wtedy, gdy istnieje podmiot gospodarczy (taki jak producent, importer, dystrybutor) mający siedzibę w UE, który odpowiada za jego bezpieczeństwo. Oceniając bezpieczeństwo produktów, Parlament uwzględnił środki gwarantujące uwzględnienie zagrożeń dla najbardziej narażonych konsumentów (np. dzieci), aspektów związanych z płcią oraz zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem.


Usuwanie towarów niebezpiecznych online


GPSR wprowadza obowiązek dla internetowych platform handlowych, takich jak te wynikające z ustawy o usługach cyfrowych , wyznaczenia jednego punktu kontaktowego dla krajowych organów nadzoru i konsumentów. Krajowe organy nadzoru będą mogły nakazać internetowym platformom handlowym usunięcie lub uniemożliwienie dostępu do ofert niebezpiecznych produktów bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w ciągu dwóch dni roboczych. Dostawcy internetowych platform handlowych będą musieli dołożyć uzasadnionych starań, aby wyrywkowo sprawdzać, czy w ofertach nie występują niebezpieczne produkty.


Wycofanie, wymiana i zwrot pieniędzy

Uzgodnione przepisy poprawiają procedurę wycofywania produktów, ponieważ wskaźniki zwrotów pozostają niskie, a szacunkowo jedna trzecia konsumentów w UE nadal korzysta z wycofywanych produktów.


W przypadku wycofania produktu ze względów bezpieczeństwa lub ostrzeżone podmioty gospodarcze i internetowe platformy handlowe będą teraz zobowiązane do poinformowania wszystkich zainteresowanych konsumentów, których mogą zidentyfikować i szeroko rozpowszechnić takie informacje. W ogłoszeniach o wycofaniu należy unikać wyrażeń, które mogą zmniejszyć postrzeganie ryzyka przez konsumentów (np. „dobrowolne”, „zachowanie ostrożności”, „w rzadkich/szczególnych sytuacjach”).


Konsumenci zostaną jasno poinformowani o przysługującym im prawie do naprawy, wymiany lub odpowiedniego zwrotu pieniędzy (co najmniej równego cenie początkowej). Będą też mieli prawo do składania skarg lub podejmowania działań zbiorowych .

System szybkiego ostrzegania o produktach niebezpiecznych ( portal Safety Gate ) zostanie zmodernizowany, aby umożliwić skuteczniejsze wykrywanie niebezpiecznych produktów i będzie bardziej dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Sprawozdawca Dita Charanzová (Renew, CZ) powiedziała: „Dzisiejsza umowa jest wielkim zwycięstwem europejskich konsumentów – daje im powód, by czuć się bezpiecznie, kupując dowolny produkt w UE. Produkty będą ogólnie bezpieczniejsze, ale co ważniejsze, niebezpieczne produkty zostaną szybciej usunięte, w tym z internetowych platform handlowych. Nie będziesz już przypadkowo dowiadywał się o wycofaniach, ale zamiast tego będziesz informowany bezpośrednio, gdy tylko będzie to możliwe, i otrzymasz opcje naprawy, wymiany lub odzyskania pieniędzy. To są praktyczne korzyści dla naszych obywateli”.


Następne kroki


Parlament (w marcu 2023 r.) i Rada muszą zatwierdzić umowę przed jej publikacją w Dzienniku Urzędowym UE i wejściem w życie. GPSR miałby zastosowanie 18 miesięcy po jego wejściu w życie.

***
W czerwcu 2021 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący aktualizacji dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów z 2001 r. w celu sprostania wyzwaniom związanym z nowymi technologiami i sprzedażą internetową.

Przewiduje się, że nowe przepisy pozwolą konsumentom w UE zaoszczędzić około 1 miliarda euro w pierwszym roku i około 5,5 miliarda w ciągu następnej dekady. Zmniejszając liczbę niebezpiecznych produktów na rynku, nowe środki powinny zmniejszyć szkody wyrządzane konsumentom w UE w wyniku możliwych do uniknięcia wypadków związanych z produktami (szacowane obecnie na 11,5 mld euro rocznie) oraz koszty opieki zdrowotnej (szacowane na 6,7 mld euro) na rok).

źrodło: Parlament Europejski


POWIĄZANE

W dniach 17-18 czerwca 2024 roku w Choťovicach w Czechach odbyło się spotkanie p...

Przemyt migrantów: większa rola Europolu w zwalczaniu przemytu migrantów Przedst...

W dzisiejszych warunkach ważne jest, aby małe i średnie ukraińskie przedsiębiors...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę