aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

KOWR współorganizatorem konferencji o biogazie rolniczym

16 stycznia 2018
KOWR współorganizatorem konferencji o biogazie rolniczym

Biogaz rolniczy to ogromny potencjał, który w polskim rolnictwie nie jest wystarczająco doceniany. To szansa dla rozwoju obszarów wiejskich, którą w wielu wystąpieniach wymieniał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztof Jurgiel. Potwierdzili to również prelegenci konferencji „Gazyfikacja obszarów wiejskich z udziałem biogazu rolniczego”, która odbyła się w dn. 11-12 stycznia 2018 r.

Prelegentami konferencji, zorganizowanej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i Polskie Towarzystwo Biometanu, byli przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ośrodków naukowych (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Polskiego Towarzystwa Biometanu oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Dyrektor Generalny KOWR, Witold Strobel otworzył konferencję, która odbyła się w siedzibie centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. - Chciałbym, aby ta konferencja otworzyła cykl spotkań, na których będziemy się zastanawiać, w jaki sposób wnieść wartość dodaną w rozwój obszarów wiejskich i polskiego rolnictwa. Dzisiaj spotykamy się przy okazji konferencji poświęconej biogazu rolniczego. Serdecznie dziękuję współorganizatorom Polskiemu Towarzystwu Biometanu – powiedział Dyrektor Generalny KOWR – Mam nadzieję, że przedstawiciele spółek strategicznych, po wysłuchaniu wykładów i owocnej dyskusji, pomyślą o tym, w jaki sposób mogliby poszerzyć działalność o biogazownie.

Podczas pierwszego dnia wydarzenia Marcin Izdebski, Zastępca Dyrektora Departamentu Skarbu Państwa z KPRM wygłosił prelekcję o nadzorze właścicielskim nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa. Prelegentami w drugim dniu konferencji byli m.in. przedstawiciele MRiRW i KOWR. - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel postawił przed resortem bardzo konkretne cele i zadania dot. odnawialnych źródeł energii. OZE jest szansą na rozwój obszarów wiejskich – powiedział Jarosław Wiśniewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarką Ziemi MRiRW. Omówił on rolę MRiRW w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii, systemy wsparcia dla energii OZE, w tym biogazu rolniczego oraz przedstawił aspekty społeczne gazyfikacji obszarów wiejskich.

Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju, Strategii i Analiz KOWR, Michał Ziętara omówił zadania Ośrodka w zakresie OZE. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa m.in. monitoruje produkcję biogazu rolniczego i energii elektrycznej z biogazu rolniczego, gromadzi informacje dotyczące istniejącej, będącej w budowie lub planowanej infrastruktury energetycznej służącej do wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego i biokomponentów, jak również wspiera działania na rzecz odnawialnych źródeł energii w Polsce, w szczególności w rolnictwie. Dyrektor dużą uwagę poświęcił biogazowi rolniczemu oraz aspektom ekonomicznym.

Na konferencji nie zabrakło przedstawicieli świata nauki. dr Alina Kowalczyk-Juśko z UP w Lublinie mówiła o biogazie rolniczym – źródle energii odnawialnych, zaś prof. Czesław Rybicki z AGH w Krakowie mówił o biometanie rolniczym. Prelegentami byli także przedstawiciele Polskiej Spółki Gazowniczej Agnieszka Kopel i Marcin Nocoń. Omówili oni uwarunkowania techniczne i formalno-prawne przyłącza biogazowni do sieci gazowych. Konferencję zwieńczyła prelekcja o ekonomii projektu, którą zaprezentowali dr Andrzej Wyrębiak oraz Marek Pituła Polskiego Stowarzyszenia Biometanu.

 

KOWR


POWIĄZANE

Rada Europy formalnie przyjęła  pierwsze tego rodzaju rozporządzenie w sprawie o...

Trzy belgijskie organizacje rolnicze – Boerenbond, ABS i FWA – osiągnęły porozum...

Rada Europy przyjęła  zmianę rozporządzenia w sprawie Wspólnego Przedsięwzięcia ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę