Kolejne działania w celu ochrony konsumentów i tworzenia uczciwych warunków konkurencji rynkowej

26 stycznia 2022
Kolejne działania w celu ochrony konsumentów i tworzenia uczciwych warunków konkurencji rynkowej
MRiRW

Podczas wtorkowego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka.

Zaproponowane zmiany dotyczą zasad funkcjonowania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz zawierają wymagania, które muszą podlegać weryfikacji i nadzorowi przez Inspekcję. Chodzi o stworzenie wszystkim firmom uczciwych warunków konkurencji rynkowej. Dotyczy to także ochrony konsumentów przed niewiarygodnymi i nierzetelnymi podmiotami, które m.in. nie stosują zasad rzetelnego oznakowania i oferują konsumentom wyroby o niewłaściwej jakości handlowej.


Najważniejsze rozwiązania

 • Doprecyzowane zostaną zasady prowadzenia kontroli przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Dotyczy to m.in.:
  uzupełnienia definicji artykułów rolno-spożywczych o pasze przeznaczone dla zwierząt domowych;
  wprowadzenia definicji zakupu kontrolnego oraz sprzedaży na odległość;
  wprowadzenia instytucji anonimowego pobrania próbki;
  kontroli w obrocie detalicznym na podstawie okresowego imiennego upoważnienia do przeprowadzania kontroli;
  umożliwienia kontroli działalności podmiotów, które prowadzą sprzedaż na odległość oraz zakładów żywienia zbiorowego, poprzez zakup kontrolny produktu;
  przyznania Inspekcji możliwości stosowania sankcji związanych z realizacją nowych zadań dotyczących nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością.
 • Uwzględnione zostaną wnioski organizacji branżowych oraz producentów dotyczące uzupełnienia przepisów umożliwiających stosowanie oznaczenia „Produkt polski”. Chodzi o rozszerzenie tych przepisów na wody mineralne, źródlane, stołowe i sól przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz kwiaty, nasiona, bulwy i cebule.
 • Umożliwione zostanie także oznakowanie produktów objętych krajowymi oraz unijnymi systemami jakości żywności znakiem „Poznaj Dobrą Żywność”, bez konieczności składania dodatkowych dokumentów.
 • Wprowadzone zostaną zmiany dotyczące zapewnienia identyfikacji środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, tj. m.in. szkodnikom, które atakują rośliny.
 • Wprowadzone zostaną przepisy, które umożliwią rolnikom, którzy realizują działanie „Dobrostan zwierząt” PROW 2014-2020, dobrowolne oznakowanie produktów informacją ,,Dobrostan Plus”.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie. 

 

 

MRiRW


POWIĄZANE

W dniu 13 maja 2022 r., Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi udzieliło odpowiedz...

W dniu 13 maja br. w Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Ł...

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na XXVI Regionalną Wystawę Zwi...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę