Ptak_Waw_CTR_2024
Zielony Ład_podpisy

Jednolity rynek cyfrowy UE

5 lipca 2024
Jednolity rynek cyfrowy UE

W sprawozdaniu z cyfrowej dekady 2024 wezwano do zintensyfikowania wspólnych działań na rzecz wspierania prawdziwie funkcjonalnego jednolitego rynku cyfrowego.

Aby UE pozostała na dobrej drodze do realizacji swoich ambicji w zakresie transformacji cyfrowej, kraje UE potrzebują dodatkowych inwestycji w umiejętności cyfrowe, wysokiej jakości łączność i wykorzystanie sztucznej inteligencji. To główne wnioski z drugiego sprawozdania na temat stanu cyfrowej dekady, w którym oceniono postępy w osiąganiu celów i założeń cyfrowych określonych na 2030 r. w unijnym programie polityki w zakresie cyfrowej dekady. W sprawozdaniu przeanalizowano również krajowe strategiczne plany działania państw UE dotyczące cyfrowej dekady, w których szczegółowo opisano planowane środki krajowe mające przyczynić się do transformacji cyfrowej UE. Kluczowym wnioskiem płynącym ze sprawozdania jest konieczność zintensyfikowania działań przez kraje UE i ambitniejszego podejścia do osiągnięcia celów cyfrowej dekady, które mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia przyszłego dobrobytu gospodarczego UE.

W sprawozdaniu podkreślono, że nadal istnieją znaczne luki w osiąganiu niektórych celów. Sieci światłowodowe docierają do zaledwie 64 proc. gospodarstw domowych, podczas gdy sieci 5G docierają tylko do 50 proc. terytorium UE, a ich wydajność jest nadal niewystarczająca do świadczenia zaawansowanych usług 5G. Podobnie wykorzystanie sztucznej inteligencji, chmury obliczeniowej lub dużych zbiorów danych przez przedsiębiorstwa europejskie osiągnęło wynik znacznie niższy od celu cyfrowej dekady wynoszącego 75 %. Zgodnie z obecnymi trendami do 2030 r. tylko 64% firm będzie korzystać z chmury, 50% z big data i tylko 17% ze sztucznej inteligencji.

Aby zaradzić tym niedociągnięciom, Komisja i państwa UE powinny współpracować na rzecz wspierania prawdziwie funkcjonalnego jednolitego rynku cyfrowego. Zachęca się je również do zachęcania małych przedsiębiorstw do korzystania z innowacyjnych narzędzi cyfrowych.

Cele w zakresie umiejętności cyfrowych wyznaczone w cyfrowej dekadzie są również nadal dalekie od osiągnięcia, ponieważ tylko 55,6 % ludności UE posiada co najmniej podstawowe umiejętności cyfrowe. W sprawozdaniu wezwano kraje UE do przyjęcia wieloaspektowego podejścia do wspierania umiejętności cyfrowych na wszystkich poziomach edukacji oraz zachęcania młodych ludzi, zwłaszcza dziewcząt, do zainteresowania się naukami ścisłymi, technologią, inżynierią i matematyką.

Bardziej pozytywnym aspektem jest to, że kraje UE dążą do osiągnięcia celu, jakim jest udostępnienie w internecie wszystkich kluczowych usług publicznych i elektronicznej dokumentacji medycznej, a także zapewnienie im bezpiecznej identyfikacji elektronicznej.

Do 2 grudnia 2024 r. państwa UE będą musiały dokonać przeglądu i dostosować swoje krajowe plany działania, aby dostosować je do ambitnych celów programu polityki cyfrowej dekady. Komisja będzie monitorować i oceniać wdrażanie tych zaleceń oraz składać sprawozdanie z postępów w kolejnym sprawozdaniu na temat stanu cyfrowej dekady w 2025 r.


oprac, e-red ppr.pl źródło KE


POWIĄZANE

EIT Food, Foodvalley i Food Innovation Hub Europe uruchamiają swoją pierwszą ini...

Jeszcze nieco ponad tydzień można składać oświadczenia dotyczące tego, gdzie będ...

Sklepy robią coraz więcej promocji. Wszystko dzięki odmrożonemu VAT-owi.   Anali...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę