aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

FAO- nowy fundusz na rzecz Różnorodności Biologicznej

29 sierpnia 2023
FAO- nowy fundusz na rzecz Różnorodności Biologicznej

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) z radością przyjęła uruchomienie Globalnego Funduszu Ramowego na rzecz Różnorodności Biologicznej podczas siódmego Zgromadzenia Globalnego Instrumentu na rzecz Środowiska (GEF) w Vancouver w Kanadzie.

Nowo utworzony fundusz ułatwi finansowanie krajom rozwijającym się – które często charakteryzują się największą różnorodnością biologiczną – w celu zwiększenia ich zdolności do ochrony, przywracania i zapewniania zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych, zgodnie z Globalnymi ramami różnorodności biologicznej Kunming-Montreal przyjętymi przez 196 Stron Konwencji o różnorodności biologicznej podczas COP15 w grudniu 2022 r.

„Globalne ramy różnorodności biologicznej Kunming-Montreal stawiają systemy rolno-spożywcze na czele ogromnego wyzwania, które będzie wymagało znacznych zasobów finansowych, koordynacji i zaangażowania w celu wdrożenia korzystnych dla obu stron rozwiązań dla ludzi i planety. Nowy fundusz jest także istotną częścią działań klimatycznych i krytycznym krokiem w kierunku urzeczywistnienia tych rozwiązań” – powiedziała zastępca dyrektora generalnego FAO, Maria Helena Semedo.

Fundusz, którego celem jest wspieranie Ram i ich działań na rzecz zatrzymania i odwrócenia utraty różnorodności biologicznej do 2030 r. oraz wprowadzenia przyrody na ścieżkę odbudowy do 2050 r., zapewnia możliwość otrzymania finansowania ze wszystkich źródeł. Dwa kraje ogłosiły wstępne wpłaty na rozpoczęcie kapitalizacji: Kanada zadeklarowała 200 milionów dolarów kanadyjskich, a Wielka Brytania 10 milionów funtów.

Różnorodność biologiczna i systemy rolno-spożywcze

Różnorodność biologiczna to różnorodność życia na poziomie genetycznym, gatunkowym i ekosystemowym. Jest to niezbędne dla żywności i rolnictwa oraz niezbędne dla bezpieczeństwa żywnościowego i zrównoważonego rozwoju. Obejmuje udomowione rośliny i zwierzęta będące częścią upraw, zwierząt gospodarskich, lasów lub systemów akwakultury, gatunki leśne i wodne, których pozyskiwano w lasach i wodach, dzikich krewnych gatunków udomowionych oraz inne dzikie gatunki zbierane w celu spożycia i innych produktów.

Ponad połowa celów Ram różnorodności biologicznej Kunming-Montreal jest bezpośrednio związana z sektorami rolno-spożywczymi, a FAO jest opiekunem czterech głównych wskaźników Ram: odbudowa ekosystemu, zasoby rybne, obszary produktywnego i zrównoważonego rolnictwa oraz zrównoważona gospodarka leśna.

Transformacja systemów rolno-spożywczych w celu uczynienia ich bardziej zrównoważonymi może odblokować rozwiązania generujące wiele korzyści, w tym ochronę różnorodności biologicznej, co może pomóc w sprostaniu wyzwaniom stawianym przez różnorodne i zmieniające się warunki środowiskowe oraz sytuację społeczno-gospodarczą.

Działania takie jak dywersyfikacja systemów produkcji, na przykład poprzez wykorzystanie wielu gatunków, ras lub odmian, integrowanie wykorzystania różnorodności biologicznej roślin uprawnych, zwierząt gospodarskich, lasów i wód lub promowanie różnorodności siedlisk w lokalnym krajobrazie lub krajobrazie morskim, zwiększają odporność, przeciwdziałają kryzysowi klimatycznemu, poprawić warunki życia oraz wspierać bezpieczeństwo żywnościowe i odżywianie.

FAO jest członkiem ad hoc grupy ekspertów technicznych ds. globalnych wskaźników ramowych różnorodności biologicznej, a także współprzewodzi, wraz z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP), Dekadą ONZ na rzecz odbudowy ekosystemów, która aktywnie przyczynia się do monitorowania i raportowania Celu 2 w zakresie fundusz GBF Kunming-Montreal dotyczący rekultywacji obszarów zdegradowanych.

FAO i GEF

GEF służy jako mechanizm finansowy dla kilku konwencji środowiskowych, w tym Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), Konwencji z Minamaty i Konwencji o różnorodności biologicznej (CBD), która przyjęła Globalne ramy różnorodności biologicznej.

Od 2006 roku FAO i GEF współpracują w celu rozwiązania najbardziej krytycznych problemów na styku systemów rolno-spożywczych i środowiska. FAO prowadzi różne sztandarowe programy GEF, w tym program oddziaływania na zrównoważone krajobrazy terenów suchych i trzy zintegrowane programy dotyczące systemów żywnościowych , krytycznych biomów leśnych Indo-Malajów oraz czystych i zdrowych oceanów . Wykorzystały one potencjał terenowy i wiedzę techniczną FAO w różnych dziedzinach, aby wywiązać się z porozumień środowiskowych i celów zrównoważonego rozwoju.

Niedawno GEF zatwierdził także 26 projektów kierowanych przez FAO, na łączną kwotę 174,7 mln dolarów finansowania z GEF i dźwignię współfinansowania w wysokości 1,2 mld dolarów. Mają one na celu przekształcenie systemów rolno-spożywczych w rozwiązania problemu utraty różnorodności biologicznej, zmiany klimatu, degradacji ekosystemów i zanieczyszczenia lądów, wód słodkich i mórz.

FAO na Zgromadzeniu GEF

W dniach 22–26 sierpnia liderzy ochrony środowiska ze 185 krajów zbierają się w Vancouver w Kanadzie na siódmym zgromadzeniu Globalnego Funduszu na rzecz Środowiska – spotkaniu wysokiego szczebla odbywającym się co cztery lata.

Opierając się na niedawnych przełomach dyplomatycznych w sprawie utraty różnorodności biologicznej, toksycznych chemikaliów i morza pełnego, Zgromadzenie GEF pragnie odegrać kluczową rolę w ocenie celów ramowych Kunming-Montreal na rok 2030, takich jak położenie kresu zanieczyszczeniom i utracie przyrody, walka ze zmianami klimatycznymi oraz promowanie włączającego na szczeblu lokalnym . -prowadzona konserwacja.

FAO angażuje się w różnorodne wydarzenia Zgromadzenia GEF, w tym w trzy dyskusje przy okrągłym stole wysokiego szczebla dotyczące budowania miast dla ludzi i planety, przekształcania systemów żywnościowych oraz zarządzania wynikami środowiskowymi i zmianami transformacyjnymi.       

Organizacja prowadzi także sześć wydarzeń towarzyszących i posiada dwie przestrzenie wystawiennicze, w których prezentowane są produkty z projektów FAO-GEF, w tym Inicjatywy Rybołówstwa Przybrzeżnego i programu Wspólne Oceany , a także promowała nową publikację na temat żywienia w inwestycjach GEF.


 

oprac, e-mk, fot ppr.pl, źródło: FAO


POWIĄZANE

Polacy zadowoleni z transformacji energetycznej. Blisko co drugi badany potwierd...

Mazurska Manufaktura S.A., specjalizująca się w produkcji kraftowych alkoholi mo...

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przypomina, że zbliża się termi...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę