aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Europejska ustawa o wolności mediów

1 lutego 2023
Europejska ustawa o wolności mediów

We wtorek posłowie z Komisji Wolności Obywatelskich wraz z ekspertami i zainteresowanymi stronami podczas wysłuchania publicznego omówiłi proponowane przepisy mające na celu wzmocnienie pluralizmu i wolności mediów w UE.

Podczas wysłuchania publicznego , które odbyło się we współpracy z Komisją Kultury i Komisji Rynku Wewnętrznego, posłowie do PE wymienili poglądy z ekspertami i zainteresowanymi stronami.

 Panel 1

Marie FRENAY, członek gabinetu wiceprzewodniczącej Komisji Jourovej, przedstawiła proponowane rozporządzenie, podkreślając, że ten rodzaj instrumentu prawnego jest właściwy, aby uniknąć rozdrobnienia we wdrażaniu i przyspieszyć ten proces. Patrick PENNINCKX, szef Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Rady Europy, przemawiał na temat komplementarności nowych ram UE i prac Rady Europy, podkreślając, że przepisy są pilnie potrzebne, ale ich właściwe wdrożenie jest równie ważne, ostrzegając jednocześnie przed ryzykiem nadmiernego zasięgu . Renate SCHROEDER, Dyrektor Europejskiej Federacji Dziennikarzy, zwracając uwagę na potrzebę jasności prawa i konkretnych definicji w przepisach, zwróciła się o wzmocnienie przepisów dotyczących ochrony źródeł i przed inwigilacją,

Panel 2

Plamen ANGELOV, kierownik ds. WSiSW w Europejskim Inspektorze Ochrony Danych, mówił o zakresie nowych przepisów w odniesieniu do roli dziennikarzy, potrzebie jeszcze mocniejszego języka prawnego w zakresie inwigilacji oraz znaczeniu odpowiedniego nadzoru instytucjonalnego. Anna WOJCIK, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych PAN, skupiła się na potencjalnych wadach struktur i ról europejskich i krajowych organów regulacyjnych przewidzianych w nowych przepisach. Poprosiła o zabezpieczenia przed przejęciem krajowych organów regulacyjnych, aby nie utrudniały one wdrażania nowych przepisów na szczeblu europejskim, oraz o środki, które sprawią, że tego rodzaju ingerencja polityczna będzie mniej prawdopodobna. Laurens HUETING, starszy rzecznik w Europejskim Centrum Wolności Prasy i Mediów, zwrócił uwagę, że projektowane przepisy dotyczące ochrony źródeł odbiegają od standardów ustalonych w obowiązującym orzecznictwie. Podkreślił również potrzebę silniejszych przepisów przeciwko inwigilacji, większej przejrzystości własności mediów, lepszych przepisów dotyczących reklamy państwowej i większej niezależności europejskiej rady przewidzianej w projekcie rozporządzenia.

Posłowie do PE, którzy zabrali głos, z zadowoleniem przyjęli wniosek Komisji i podkreślili potrzebę pilnego zakończenia procesu legislacyjnego, biorąc pod uwagę liczne zewnętrzne i wewnętrzne zagrożenia, przed którymi stoi wolność i pluralizm mediów. Mówili również o szeregu obaw, na przykład dotyczących przepisów dotyczących politycznego przechwytywania mediów publicznych i przejrzystości struktur własnościowych organizacji prywatnych, przejrzystości finansowania mediów, siły proponowanych przepisów w kontekście poważnego regresu w niektórych krajach UE oraz potrzebę posiadania silnych przepisów przeciwko SLAPP i inwigilacji.

Tło

Komisja przedstawiła europejski akt o wolności mediów w dniu 16 września 2022 r. Wniosek ma na celu rozwiązanie szeregu problemów wpływających na funkcjonowanie rynku wewnętrznego usług medialnych, ale ostatecznym celem jest wzmocnienie niezależności mediów w kontekście Europejski plan działania na rzecz demokracji . Próby podważenia wolności mediów i publicznego uczestnictwa w demokracji, w tym wolności słowa i informacji, zgromadzeń i zrzeszania się, zagrażają wartościom Unii EuropejskiejKomisja Wolności Obywatelskich wraz z ekspertami i zainteresowanymi stronami podczas wysłuchania publicznego omówiła proponowane przepisy mające na celu wzmocnienie pluralizmu i wolności mediów w UE.

Podczas wysłuchania publicznego , które odbyło się we współpracy z Komisją Kultury i Komisji Rynku Wewnętrznego, posłowie do PE wymienili poglądy z ekspertami i zainteresowanymi stronami.

źródło: PE


POWIĄZANE

Optymalizacja działań marketingowych w sieci Marketing od dawna jest jedną z naj...

Obecnie większość upraw kukurydzy w Polsce znajduje się w fazie kwitnienia. To d...

Lidl Polska to największy eksporter dóbr rolno-spożywczych w naszym kraju oraz s...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę