Najlepsze rozwiązania w zwalczaniu chwastów w zbożach ekator Pak + Atlantis 12 OD

24 grudnia 2015

Powszechne uproszczenia w zmianowaniu oraz w uprawie roli sprawiają, że niebezpieczeństwo silnego zachwaszczania plantacji zbóż wyraźnie wzrosło. Tym samym zwiększyło się zapotrzebowanie producentów zbóż na skuteczniejsze niż dotychczas sposoby efektywnego zwalczenia chwastów w zasiewach. W zbożach ozimych chwasty można zwalczać już jesienią, ale często ze względu na słabe zaawansowanie wówczas zbóż we wzroście, wynikłe na przykład z późnego terminu siewu, termin oprysku herbicydowego przesuwa się na wiosnę. Ważnym powodem przesunięcia zabiegu herbicydowego na okres pozimowy jest często także chęć opóźnienia o kilka miesięcy wydatkowania funduszy na ten cel.
Skuteczne zwalczenie chwastów wiosną często nie jest łatwe, gdyż chwasty mogą osiągać wtedy zaawansowane stadia rozwoju, zwłaszcza po łagodnej zimie. Dlatego decyzje związane z ich zwalczaniem w tym okresie powinny być bardzo przemyślane.  Znakomite rozwiązanie na wiosenne niszczenie chwastów w oziminach proponuje Firma Bayer CropScience.  Tym rozwiązaniem jest zastosowanie oprysku plantacji mieszaniną preparatów Sekator Pak z Atlantisem OD. Taka mieszanina zabezpieczy zasiewy nawet bardzo silnie zachwaszczone chwastami dwu- i jednoliściennymi. Za zwalczenie chwastów dwuliściennych w mieszaninie odpowiada przede wszystkim pierwszy składnik tj. Sekator Pak. Jest to mieszanina dwu preparatów Sekator 125 OD i Esteron®1 600 EC w stosunku wagowym 1:3. Pierwszy z wymienionych preparatów jako substancję aktywną posiada w swym składzie amidosulfuron oraz jodosulfuron metylosodowy, a drugi 2,4-D w formie estru. W ten sposób preparaty te znakomicie uzupełniają się w zakresie zwalczania chwastów i są w stanie zniszczyć praktycznie wszystkie, występujące w łanie zboża chwasty dwuliścienne, w tym także przytulię czepną, chaber bławatek, mak polny, gwiazdnicę pospolitą, ostrożeń polny, rumianowate, czy fiołek polny. Natomiast za zwalczanie chwastów jednoliściennych odpowiada Atlantis 12 OD, w którego składzie znajduje się mezosulfuron metylowy i jodosulfuron metylosodowy. Taki zestaw substancji aktywnych bezkonkurencyjnie wyeliminuje wszystkie chwasty jednoliścienne a w szczególności miotłę zbożową i owies głuchy, a także wyczyńca czy wiechliny.
Należy dodać, że Sekator OD oraz Atlantis OD to preparaty wyprodukowane w nowoczesnej technologii ODesi zapewniającej lepsze zatrzymywanie preparatu na powierzchni chwastów, doskonałe rozprzestrzenianie się po powierzchni liści i łodyg chwastów oraz lepsze pobieranie substancji aktywnych. To także decyduje o wysokiej efektywności mieszaniny Sekator Pak + Atlantis OD. W badaniach przeprowadzonych w Zakładach Doświadczalnych IUNG PIB mieszanina Sekator Pak + Atlantis OD wykazała rzadko spotykaną, wysoką skuteczność odchwaszczania łanów pszenicy ozimej (rys. 1 i 2).

®1 – zastrzeżonu znak towarowy firmy Dow AgroSciences

 


Badania w IUNG PIB  również udowodniły, że mieszanina Sekator Pak + Atlantis OD mimo bardzo dużej skuteczności nie jest fitotoksyczna dla roślin zbożowych nawet przy dawce dwukrotnie wyższej niż zalecana w praktyce, co związane jest z tym, że czynnikiem aktywnym Sekatora OD i Atlantisu OD jest mefenpyr dietylu, który jest tzw. sejfnerem zapewniający bardzo wysoką selektywność herbicydów. Działanie sejfnera polega z jednej strony na redukcji pobierania i przemieszczania herbicydu do rośliny zbożowej a z drugiej na zakłócaniu działania i usprawnianiu degradacji substancji aktywnych herbicydu w tkankach.

 


POWIĄZANE

Jak podaje Polska Izba Mleka, na posiedzeniu Prezydium COGECA w dn. 22 września...

• W Polsce rocznie dochodzi do ok. 20-50 zatruć grzybami. Zdecydowana większość ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę