aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1
aaaaaaaaKongres Mięsny

70 lat Stadniny Koni Michałów

15 września 2023
70 lat Stadniny Koni Michałów
fot. Dominika Jaros

fot. Dominika Jaros

Stadnina koni arabskich czystej krwi w Michałowie została założona w 1953 roku, bazując na koniach i tradycji zlikwidowanej w tym samym czasie stadniny w Michalowie k. Klemensowa, w powiecie zamojskim. Michałowskie araby od początku reprezentowały przeważnie typ saklawi – były nieco wyższe niż araby w innych stadninach, urodziwe oraz najczęściej siwe.

Od początku istnienia Stadniny Koni Michałów, nieprzerwanie przez 44 lata, zarządzał nią Ignacy Jaworowski. Wyhodowany przez niego typ „michałowskiego araba” znalazł wielkie uznanie na całym świecie. W 1991 r. Amerykanie przyznali mu szczególne wyróżnienie, „hodowlanego Oskara” dla najlepszego zagranicznego hodowcy koni czystej krwi arabskiej. Obecnie konie michałowskie są urodziwe i dzielne wyścigowo, z bardzo dobrymi predyspozycjami do sportowych rajdów konnych i zawodów w innych konkurencjach, dedykowanych koniom czystej krwi arabskiej.

W prowadzonej księdze ewidencyjnej koni zarodowych, Stadniny Koni Michałów, od początku istnienia, zapisywane są wszystkie, kolejno urodzone źrebięta. Pierwszym wpisanym do księgi pod numerem 1 była urodzona 1 stycznia 1954 roku gniada klacz Dakota (Como – Damba / Oboźny). W obecnym, jubileuszowym 70. roku istnienia Stadniny Koni Michałów na świat przyszło 4.000. źrebię – siwa klaczka Kalabria (AJ Azzam – Kaldera / Ekstern).

Od 1960 roku, kiedy zapoczątkowano eksport michałowskich koni czystej krwi arabskiej do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Stadnina Koni Michałów zaczęła święcić wielkie triumfy, głównie za sprawą sprzedanych tam koni – Faraon, Gwiazdor i Muzułmanin, które odnosiły pierwsze zwycięstwa na organizowanych wystawach.

Pierwszy europejski pokaz zagraniczny, na który przyjechały konie ze Stadniny Koni Michałów – w Verden, w Republice Federalnej Niemiec, w 1973 roku – wygrała klacz Estebna, została ona wybrana Czempionką Europy. Był to przełomowy moment w historii Stadniny Koni Michałów, od którego zaczęło się niezliczone pasmo zwycięstw michałowskich koni na ringach w Polsce, w Europie i na całym świecie.

Współcześnie klacze reprezentują 12 rodzin żeńskich, wśród których najliczniejszą jest typowo saklawiańska rodzina klaczy Milordka ~ 1810, hod. Sławuta, licząca obecnie 54 dorosłe klacze i 51 młodych klaczek. Jest to najbardziej charakterystyczna rodzina, mająca zarówno jakościowo, jak i liczebnie największe znaczenie dla hodowli, reprezentuje typ bardzo urodziwych, rosłych i świetnie ruszających się koni. Najcenniejszą jej przedstawicielką była Estokada – wyhodowana w Michalowie k. Klemensowa, zwyciężczyni imiennych wyścigów Oaks i Nagrody Porównawczej, która założyła własną sublinię żeńską, z pierwszą czempionką Europy Estebną i wieloma innymi cennymi dla michałowskiego stada klaczami. Z rodziny Milordki pochodzą znane i rozpoznawalne na świecie konie, które w swojej karierze zdobyły tytuł Czempiona Stanów Zjednoczonych Ameryki  – Elkana, Aramis, Emanor, El Dorada, Emandoria; Czempiona Świata – Emmona, Ekstern, Emanda, Emandoria, Equator; Czempiona Europy – Estebna, Emanacja, Emigrantka, Eldon, Esklawa, Emilda, El Dorada, Ekstern, Eskalopka, Emigrant, Emandoria, Equator, El Esmera; Pucharu Narodów – Emanda, Emanacja, Ekstern, Emira, El Dorada, Emandoria; a także liczne tytuły Czempionatu Polski, Młodzieżowego Czempionatu w Białce i wielu, wielu innych. Wśród przedstawicieli tej rodziny można także wyróżnić konie, które świetnie prezentowały się na torze wyścigowym, na czele ze zwycięzcą Derby Egisem, oaksistkami Esterką, Eloidą, Etyliną, Esteponą oraz Estelką, czy zwycięzcami Nagrody Porównawczej – Embargo i Errlisem. 

„Najważniejsze dla koni czystej krwi arabskich są pokazy krajowe i międzynarodowe oraz udział w wyścigach konnych, które jako próba selekcyjna dla koni tej rasy są wpisane do programu hodowlanego.” – Wyjaśnia Monika Słowik – Prezes Zarządu Stadniny Koni Michałów. – „Dla promowania koni arabskich, jako bardzo dobrych koni pod siodło, Stadnina Koni Michałów, od wielu lat, organizuje, we współpracy z Klubem Jeździeckim Michałów im. I Pułku Strzelców Konnych, Sportowe Mistrzostwa Polski Koni Arabskich Czystej Krwi. Mistrzostwa te to ocena sportowych walorów koni czystej krwi arabskich w konkurencjach jeździeckich, rozgrywanych zarówno w Polsce jak i na świecie oraz widowiskowe konkursy, z których najcenniejszy jest konkurs Polskiego Stroju Historycznego, rozgrywany wyłącznie w Polsce i pozwalający na kultywowanie i promowanie narodowych tradycji.” – Tłumaczy Monika Słowik – Prezes Zarządu Stadniny Koni Michałów.

Stadnina Koni Michałów posiada także niewielkie (około 20 sztuk) stado koni małopolskich o rzadkiej maści tarantowatej. Atrakcją dla najmłodszych, odwiedzających stadninę, są kuce szetlandzkie utrzymywane w systemie bezstajennym. Stadnina Koni Michałów gospodaruje na ponad 600 ha. W jej skład wchodzą: Gospodarstwo Michałów i Gospodarstwo Lubcza. Produkcja roślinna jest w całości podporządkowana produkcji zwierzęcej, a aż 210 ha to trwałe użytki zielone – łąki kośne i pastwiska, głównie dedykowane koniom. Stadnina Koni Michałów, oprócz koni, posiada także 2 stada bydła mlecznego, które liczą razem blisko 650 sztuk. Jest to stado rasy jersey i stado holsztyno-fryzów odmiany biało-czarnej i biało-czerwonej.

Stadnina Koni Michałów mieści się w kompleksie budynków z lat 60. XX wieku, zbudowanych z kamienia pińczowskiego. Nieruchomości położone są na glebach rędzinowych, o podłożu marglowym, zasobnych w wapń, co sprzyja formowaniu się u koni dobrej tkanki kostnej i mięśniowej. Naturalne środowisko w okolicach Michałowa stwarza bardzo korzystne warunki dla rozwoju i hodowli koni czystej krwi arabskich.

„Obchody 70-lecia Stadniny Koni Michałów są okazją do podsumowania kilkuziesięciu lat hodowli konia arabskiego w Polsce, która stoi dzisiaj przed ogromnymi wyzwaniami związanymi z utrzymaniem się na rynku zdominowanym przez bliskowschodnie stadniny dysponujące nieograniczonymi budżetami.” – Uważa dr inż. Waldemar Humięcki – Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który nadzoruje Stadninę Koni Michałów. – „Konieczność zachowania pewnej odrębności genetycznej, a także charakterystycznych dla „polskiego araba” cech, które przez lata wyróżniały go na pokazach i w hodowli, powoduje, że Stadnina Koni Michałów musi szukać własnej drogi do sukcesu, ale jednocześnie nie może tracić nadrzędnego celu czyli hodowli koni pięknych i dzielnych, przez tyle lat będących chlubą Polski.” – Wyjaśnia dr inż. Waldemar Humięcki – Dyrektor Generalny Krajowego ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który nadzoruje Stadninę Koni Michałów.

W dniach 15-17 września 2023 r. odbędą się połączone jubileusze 70 lat Stadniny Koni Michałów i 50 lat Gminy Michałów. W programie pokazy hodowlane, spacer po Stadninie Koni Michałów, wystawa zdjęć koni, rajd rowerowy, występy zespołów: „Pozytywnie nakręceni”, „Top Girls” oraz „Top Secret”, a także degustacja potraw „Michałowskie Jadło”. Organizatorami uroczystości są Wójt Gminy Michałów i Stadnina Koni Michałów. W przedsięwzięcie jest zaangażowany Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Patronat honorowy nad wydarzeniami objął Wojewoda Świętokrzyski i Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. Patronem i sponsorem połączonych jubileuszy 70 lat Stadniny Koni Michałów i 50 lat Gminy Michałów, jest KGHM Polsk Miedź. Patronat medialny na uroczystościami objęły Radio Kielce i Echo Dnia.

 ***

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

www.kowr.gov.pl

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa to organizacja zajmująca się pomocą rolnikom oraz administrowaniem zasobem własnościowym rolnym Skarbu Państwa. Jej szczegółowe zadania zostały określone w ustawie z dnia 10 lutego 2017 roku o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. 2017 poz. 623). Do kluczowych zadań KOWR należy realizacja polityki państwa w zakresie wdrażania innowacyjności w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym.

Ważnym projektem jest Paszportyzacja Żywności. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie systemu, który będzie wymiernym wsparciem dla oferty handlowej zarówno poszczególnych gospodarstw, grup producenckich, jak i przedsiębiorstw sektora spożywczego, świadczący o pełnej transparentności pochodzenia produktu oraz jakości jego wytworzenia. Wprowadzenie projektu paszportyzacji żywności, w efekcie ma przynieść szereg korzyści w budowaniu marki polskiej żywności w kraju i za granicą.

KOWR podejmuje działania zmierzające do zwiększanie konkurencyjności polskiego sektora rolno-żywnościowego. Kluczem do sukcesu w tej dziedzinie jest promocja polskich produktów rolno-spożywczych w kraju i zagranicą. Prace podejmowane przez KOWR mają na celu budowanie silnej marki polskich produktów żywnościowych na całym świecie. Działania te wykonuje się w oparciu o przekaz, że polska żywność jest wysokiej jakości, bezpieczna, naturalna oraz smaczna. Dlatego KOWR organizuje misje gospodarcze i stoiska narodowe na zagranicznych targach spożywczych, umożliwiając przedsiębiorcom z branży rolnej promocję swojej oferty.

W ramach mechanizmów wspierających konsumpcję KOWR realizuje Program dla szkół oraz Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ). Celem pierwszego programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych w ich codziennym odżywianiu. Drugi skierowany jest do osób najbardziej potrzebujących, którym niezbędna jest pomoc w zapewnieniu żywności.

W celu budowania patriotyzmu konsumenckiego oraz zwiększenia liczby konsumentów polskiej żywności KOWR prowadzi intensywne działania na poziomie ogólnopolskim i regionalnym, mające na celu promowanie produktów rolnych i żywnościowych oraz  metod ich produkcji. We współpracy z MRiRW realizowana jest kapania promująca „Produkt Polski” skierowana do konsumentów oraz producentów żywności. Ma ona zachęcać do kupowania zdrowej, certyfikowanej żywności, a branżę – do działania na polu promocji z myślą o potrzebach konsumenta, tak aby skutecznie do niego docierać.

KOWR prowadzi działania służące poprawie i stabilizacji na rynkach rolnych. Realizuje mechanizmy prywatnego przechowywania produktów, interwencyjnych zakupów, handlu zagranicznego, energii odnawialnej w rolnictwie, administrowania produkcją wina, monitoringu produkcji cukru oraz wsparcia dla pszczelarzy. Do obowiązków KOWR należy także kontrola pisemnych umów na dostarczanie produktów rolnych.

Do bardzo ważnych zadań Ośrodka należy gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa poprzez dzierżawę i sprzedaż ziemi rolnej, udzielanie bezzwrotnej pomocy finansowej na utrzymanie infrastruktury na terenach wiejskich oraz współpracy m.in. z samorządami w zakresie nieodpłatnego przekazywania gruntów na realizację zadań własnych. KOWR sprawuje również nadzór właścicielski nad 31 spółkami o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, które odgrywają wiodącą rolę w kreowaniu i upowszechnianiu postępu biologicznego w polskim rolnictwie.

oprac, e-red ppr.pl na podst źródło: KOWR


POWIĄZANE

W zeszłym tygodniu w czwartek odbyło się blisko 4-godzinne spotkaknie typu "mowa...

Polscy rolnicy kontynuują protesty przeciwko nowym przepisom narzucanym przez Un...

Podczas ostatniego posiedzenia Prezydium Copa-Cogeca doszło do spotkania z komis...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę