aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

27 stycznia 2003
Szacunkowa wartość przetargu – powyżej 30 000 euro.

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, 61-833 Poznań, ul. Szkolna 8/12, woj. wielkopolskie, pow. m. Poznań, e-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę mleka i przetworów mlecznych. (PKWiU: 15.51.1)

Miejsce realizacji – Siedziba Zamawiającego.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) – Dostawy codzienne do 28 lutego 2004r..

Termin realizacji (pożądany) – Dostawy codzienne do 28 lutego 2004r..

Wadium – 982 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena (koszt) – 60%,
  • jakość – 35%,
  • termin płatności faktury – 5%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 50 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok. Sekcja Zamówień Publicznych – pok. nr 9 (wejście E), tel/fax; 061/85 85 623, za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniona do kontaktów z oferentami – Teresa Gruszka, tel. 061/85 85 633, lok. Kierownik Działu Żywienia i Dietetyki, w godz. 08:00-14:30.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. Kancelaria Zakładu pok. nr 10 (wejście E).

Termin składania ofert upływa dnia 12.02.2003 o godzinie 09:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.02.2003 o godzinie 12:00 w siedzibie zamawiającego, lok. Sekcja Zamówień Publicznych pok.nr 9 (wejście E).

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:

  • posiadają wymagane prawem atesty dla żywności i opakowań.
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 6 z dnia 15.01.2003

POWIĄZANE

Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji kampanii "Lowe Krowe"! Poprzednie edycje...

Sekretariat Prezesa Zarządu ZPPM, Pana Marcina Hydzika,  przesyłał do Pierwszego...

- Polskie mleczarnie zaczynają już zmniejszać gramaturę opakowań - ich tarę - za...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę