BIGAZ_V-Forum_2023
CTR_2023

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

27 stycznia 2003
Szacunkowa wartość przetargu – powyżej 30 000 euro.

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, 61-833 Poznań, ul. Szkolna 8/12, woj. wielkopolskie, pow. m. Poznań, e-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę mleka i przetworów mlecznych. (PKWiU: 15.51.1)

Miejsce realizacji – Siedziba Zamawiającego.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) – Dostawy codzienne do 28 lutego 2004r..

Termin realizacji (pożądany) – Dostawy codzienne do 28 lutego 2004r..

Wadium – 982 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena (koszt) – 60%,
  • jakość – 35%,
  • termin płatności faktury – 5%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 50 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok. Sekcja Zamówień Publicznych – pok. nr 9 (wejście E), tel/fax; 061/85 85 623, za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniona do kontaktów z oferentami – Teresa Gruszka, tel. 061/85 85 633, lok. Kierownik Działu Żywienia i Dietetyki, w godz. 08:00-14:30.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. Kancelaria Zakładu pok. nr 10 (wejście E).

Termin składania ofert upływa dnia 12.02.2003 o godzinie 09:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.02.2003 o godzinie 12:00 w siedzibie zamawiającego, lok. Sekcja Zamówień Publicznych pok.nr 9 (wejście E).

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:

  • posiadają wymagane prawem atesty dla żywności i opakowań.
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 6 z dnia 15.01.2003

POWIĄZANE

Wzrost kosztów surowców, pracy i produkcji przy jednoczesnym spadku cen na świat...

Dobrostan zwierząt jest kluczowym aspektem naszego społeczeństwa, obejmującym do...

Początkowo dyskusje wokół zrównoważonego rozwoju ograniczały się do potrzeby zmn...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę