Jednostki podległe i nadzorowane

20 maja 2005

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH I NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

1. Jednostki organizacyjne podległe:

1) Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
w Słupi Wielkiej
63-022 Słupia Wielka
tel. (061) 285 23 41 do 47, fax 285 35 58
Dyrektor - Edward Gacek

2) Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30
tel. (022) 623 29 00, 623 29 01
faks 623-29-98, 623-29-99
Główny Inspektor - Andrzej Czubała

3) Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30
tel. (022) 623 23 02, 623 23 04
fax. 623 23 04
Główny Inspektor - Adam Zych

4) Główny Inspektorat Weterynarii
00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30
tel. (022) 628 85 11, fax 623 14 08
Główny Lekarz Weterynarii - Krzysztof Jażdżewski

5) Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Wesołej
05-075 Warszawa - Wesoła, ul. Żółkiewskiego 17
tel. (022) 773 42 55, 773 52 42
fax 773 42 55
Dyrektor - Wojciech Lipiński
Okręgowe Stacje Chemiczno - Rolnicze

6) Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie
05-840 Brwinów, ul. Pszczelińska 99
tel. (022) 729 59 37, fax 729 72 91
Dyrektor - Bronisław Matusz

7) Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt
01-142 Warszawa, ul. Sokołowska 3
tel. (022) 632 01 42, 632 01 59
fax 632 01 15
Dyrektor - Aleksander Merecki

8) Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego
81-304 Gdynia, ul. Śląska 53
tel. (058) 621 79 25, fax 620 00 49
Okręgowy Inspektor - Andrzej Baczewski, (tel. 621 79 25)

9) Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego
76-200 Słupsk, ul. Jana Pawła II 1
tel. (059) 841 10 08, wew. 686, 687, 735
fax 842 84 06
Okręgowy Inspektor - Andrzej Krawczuk, (tel. 842 44 57)

10) Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego
70-506 Szczecin, ul. Starzyńskiego8
tel. (091) 488 38 79, fax 488 39 03
Okręgowy Inspektor - Paweł Sokołowski 

2. Jednostki organizacyjne nadzorowane:

1) Agencja Nieruchomości Rolnych *)
00-215 Warszawa ul. Dolańskiego 2
tel: (22) 635 80 09
fax: (22) 635 00 60
Prezes - Zdzisław Siewierski

2) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
00-175 Warszawa, Al. Jana Pawła II 70
tel. 0-22 318-40-90, fax 0-22 318-54-32
Prezes - Wojciech Pomajda

3) Agencja Rynku Rolnego
00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 12/16
tel. (022) 628 79 53,
fax 661 76 50
Prezesa - Roman Wenerski

4) Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego w Warszawie
00-950 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 66
tel. (022) 826 60 41
fax 826 01 57
Dyrektor - Ryszard Miazek

5) Centaralne Laboratorium Chłodnictwa w Łodzi
92-332 Łódź, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 84 a
tel. (042) 674 64 14, 674 81 24
fax 674 64 14
Dyrektor - Janina Jędrzejewska

6) Centralne Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego w Poznaniu
62-030 Luboń, ul.Armii Poznań 49
tel. (061) 893 46 05
fax (061) 893 46 08
Dyrektor - Marian Mączyński

7) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Gastronomicznego i Artykułów Spożywczych w Łodzi
90-503 Łódź, ul. Kopernika 15/17
tel./fax (042) 636 99 21
Dyrektor - Sławomir Malinowski

     

8) Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie
02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 36
tel. (022) 849 01 71, 606 36 00
fax (022) 849 04 26
Dyrektor - Roman Grzybowski

9) Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie
02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32
tel. (022) 849 32 31
fax (022) 849 17 37
Dyrektor - Aleksander Szeptycki

10) Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
00-950 Warszawa, ul. Świętokrzyska 20
Centrala tel. (022) 505 44 44,
Dyrekcja tel. (022) 826 61 17
fax (022) 827 19 60
p.o. Dyrektora - Maria Sikorska

11) Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie
05-870 Błonie, Radzików
tel. (022) 725-26-11 do 13, 725 45 36
fax (022) 725 47 14
Dyrektor - Edward Arseniuk

12) Instytut Maszyn Spożywczych w Warszawie "w likiwidacji"
03-759 Warszawa, ul. Otwocka 1b
tel. (022) 619 30 62
fax (022) 619 87 94
Likwidator - Alicja Hnatkowska

13) Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach
05-090 Raszyn, Falenty
tel. (022) 628 37 63
fax (022) 628 37 63
Dyrektor - Edmund Kaca

14) Instytut Mleczarstwa w Warszawie
00-682 Warszawa, ul. Hoża 66 / 68
tel. (022) 628-58-12, 629-70-49
Dyrektor - Zbigniew Dajnowiec

15) Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu
60-318 Poznań, ul. Miczurina 20
tel. (061) 864 90 00, 864 90 01
fax (061) 867 11 75
Dyrektor - Stefan Pruszyński

16) Instytut Przemysłu Cukrowniczego w Warszawie
05-084 Leszno ul. Inżynierska 4
tel. (022) 725 90 88, 725 66 62
fax (022) 725 66 01
Dyrektor - Jan Malec

17) Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego w Warszawie
04-190 Warszawa, ul. Jubilerska 4
tel. (022) 610 63 68, 610 81 90
fax (022) 610 81 90
Dyrektor - Andrzej Borys

18) Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich w Poznaniu
61-707 Poznań, ul. Libelta 27
tel. (061) 852 40 03, 852 56 16
fax (061) 852 74 63
Dyrektor - Przemysław M. Mrozikiewicz

19) Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie
10-957 Olsztyn - Kortowo, ul. Oczapowskiego 10
tel. (089) 524 01 71
fax (089) 524 05 05
Dyrektor - Bogusław Zdanowski

20) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 18
tel. (046) 833 20 21, 833 25 49
fax (046) 833 32 28
Dyrektor - Danuta Goszczyńska

21) Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
24-100 Puławy, ul. Czartoryskich 8
tel. (081) 886 34 21, 886 49 60
fax (081) 886 45 47
Dyrektor - Seweryn Kukuła

22) Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
tel. (046) 833 22 11 do 15, 833 34 34
fax (046) 833 31 86
Dyrektor - Stanisław Kaniszewski

23) Instytut Zootechniki w Krakowie
31-047 Kraków, ul. Sarego 2
tel. (12) 422 73 33, 285 67 20
fax (12) 422 80 68
Dyrektor - Jędrzej Krupiński

24) Morski Instytut Rybacki
81-332 Gdynia, ul. Kołłątaja 1
fax (58) 620 28 25
Dyrektor - Tomasz Bernard Linkowski

25) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn dla Przetwórstwa Płodów Rolnych w Pleszewie "w likwidacji"
63-300 Pleszew, ul. Słowackiego 19a
tel. (062) 742 28 90
fax (062) 742 37 24
Likwidator - Andrzej Walkowiak

26) Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
24-100 Puławy, al. Partyzantów 57
tel. (81) 886 30 51, 886 32 70
fax (81) 886 25 95
Dyrektor - Tadeusz Wijaszka

27) Polski Klub Wyścigów Konnych
00-976 Warszawa, ul. Puławska 266
tel. (022) 853 17 15, 843 11 32, 852 31 29
Prezes - Jerzy Budny

*)W zakresie określonym w art. 6 ust. 1 pkt 1,2 i 7 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 57, poz. 603, Nr 115, poz. 1229, poz. 1223 i Nr 154, poz. 1793 i 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 155, poz. 1287, z 2003 r. Nr 6, poz. 64, Nr 49, poz. 408, Nr 64, poz. 592, Nr 80, poz. 721 i Nr 122, poz. 1143 oraz z 2004 r. Nr 624 i Nr 92, poz. 880).


POWIĄZANE

Krajowa Rada Izb Rolniczych informuje, że jest organizatorem wypoczynku letniego...

Na wniosek wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka pre...

Ponad dwustu dolnośląskich sołtysów przyjechało w czwartek, 10 marca do Wrocławi...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę