aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1
aaaaaaaaKongres Mięsny

Ziarno z certyfikatem do późniejszego wykorzystania

19 czerwca 2002
 1. Aby uzyskać dofinansowanie do zbóż przechowywanych, magazynowanych w celu późniejszego wykorzystania, musisz zastosować się do wszystkich wymogów jakościowych wymienionych poniżej od a do h. Zasady dotyczące minimalnej odległości oddzielającej zboża również muszą zostać uwzględnione (akapity 47-48):
  1. Jakiekolwiek przetrzymywane do późniejszego wykorzystania ziarno musi być wyhodowane z ziarna posiadającego certyfikat, z odmiany wymienionej w Powszechnym Katalogu.
  2. Ziarno musi podczas badań laboratoryjnych wykazać się zawartością glikozydów w wysokości 18 mikromoli na gram lub mniej przy zawartości wilgoci 9%. Rezultat badań laboratoryjnych, które muszą być przeprowadzone przed zasiewami, powinien być przedłożony wraz z podaniem w ramach IACS.
  3. Jeśli magazynowane ziarno będzie wysiewane na jesień, to musi pochodzić ono ze zbiorów w tym samym roku. Jeśli magazynowane ziarno będzie wysiewane na wiosnę, to musi pochodzić ono ze zbiorów z poprzedniego roku kalendarzowego.

  Oryginalne faktury, etykiety itd. muszą być zachowane w razie kontroli. Zboże przechowywane do późniejszego użycia nie może pochodzić z upraw nie przeznaczonych na żywność, hodowanych na odłogach.

  Wyjątkowo, nasiona ze żniw z poprzedniego roku kalendarzowego mogą być siane na jesień, kiedy warunki klimatyczne wskazują, że:

  • Jesienne zasiewy muszą odbyć się przed zbiorami zbóż w tym samym roku kalendarzowym,
   lub
  • Czas między żniwami i zasiewami jest tak ograniczony, że nie można otrzymać wyników badań laboratoryjnych lub nasiona nie mogą być oczyszczone przed sianiem.

Hodowca jest odpowiedzialny za demonstrowanie biorącemu próbki, że powyższe okoliczności miały miejsce.

 d.    Nasiona muszą być siane tylko w gospodarstwie, na którym było wyhodowane.
 e.    Nasiona powinno być produkowane, magazynowane i wykorzystywane zgodnie z dobrą praktyką rolniczą. W szczególności :

 • Nasiona powinno być zebrane z obszaru wyizolowanego od innych odmian rzepaku i wolnego od chwastów, aby wyeliminować wszelkie zanieczyszczenia. Powinieneś zauważyć, że nasiona kilku chwastów (zwłaszcza gorczycy ) mogą zawierać wysoki poziom glikozydów. Jeżeli twój zbiór jest zanieczyszczony nasionami chwastów, to może on nie przejść testów na zawartość glikozydów.
 • Aby zapewniać, że nasiona są odpowiednie do siania, to muszą być one oczyszczone Prace wykonywane na nasionach różnych odmian lub jakichkolwiek innych nasionach muszą być prowadzone oddzielnie. Czyszczenie ziarna oznacza usuwanie łusek, ciał obcych, nasion małych i uszkodzonych, tak aby uzyskać wartościowe ziarno Powinieneś szukać rady u biegłego w kwestii stosowania przy nasionach środków chemicznych.
 • Jeśli materiał siewny musi opuścić gospodarstwo w celu oczyszczenia, to producent jest odpowiedzialny za trzymanie ziarna w oddzielnych miejscach, by zmniejszyć ryzyko wymieszania się z innymi odmianami Dowód oczyszczenia powinien być zachowywany dla kontroli.
  ( vi ) 

 f.   Próbki nasion muszą być pobierane przez próbobiorcę Ministerstwa, który legitymuje się dokumentem uprawniającym do wykonywania tych czynności dla celów Schematu. Dokumenty takie będą wydawane tylko wydawane przypadkach indywidualnych, gdzie osoba ta również:

 • Będzie w posiadaniu aktualnej licencji osoby pobierającej próbki, wydanej przez Biuro Ministerstwa ds. Praw Różnorodności Odmian oraz Dział Nasion (PVS), która to umożliwi mu prawne pobieranie próbek dla celów Schematu;
  lub
 • Uczęszczała na jeden ze specjalnych kursów szkoleniowych prowadzonych przez Stację Oficjalnych Testów Nasion (OSTS) w Instytucie Narodowym Botaniki Rolniczej (NIAB), po pozytywnym ukończeniu egzaminów.

g.  Producenci nie mogą sami pobierać i dostarczać próbek do badań. Lista uprawnionych
próbobiorców będzie dostępna w RCD.
h.  Doradza się bardzo mocno producentowi, aby zatrzymał połowę próbki na następne dwa lata w razie wymaganej inspekcji. Próbka musi być przetrzymywana w bezpiecznym miejscu, aby uchronić ją od chorób roślinnych i przed szkodnikami.


POWIĄZANE

Od 10 lutego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmował...

Około 92,6 tys. ton żywności o wartości ponad 265 mln zł trafi w tym roku do org...

Sytuacja na unijnym rynku rolnym nadal jest krytyczna. Potrzeba środków łagodząc...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę