aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

„Smacznego, to z Europy” - nowa polityka promocyjna

19 października 2015
W ramach nowej polityki promocyjnej polskie organizacje producentów lub przetwórców będą mogły kontynuować działania promocyjne nie tylko na wewnętrznym rynku unijnym, ale przede wszystkim na wybranych strategicznych rynkach światowych i pozyskać na ich realizację znaczące środki finansowe.

W 2016 r. do wykorzystania przez państwa członkowskie na promocję produktów rolno-spożywczych będzie budżet ponad 111 mln euro, w tym 30 mln euro przeznaczonych na wsparcie promocji produktów branży mięsa wieprzowego i sektora mleczarskiego.

Nowe zasady polityki promocyjnej zostały ujęte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008. W celu pełnego wdrożenia powyższego aktu Komisja przyjęła rozporządzenia delegowane i wykonawcze. Akty te zostały opublikowane w dniu 13 października 2015 r. w Oficjalnym Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Celem nowej polityki promocyjnej jest zintensyfikowanie działań wspierających konkurencyjność sektora rolno-spożywczego na wybranych strategicznych rynkach światowych.

Niewątpliwie ważnym elementem reformy polityki promocyjnej jest zwiększenie budżetu na promocję produktów rolno-spożywczych z 61,5 mln euro w roku 2013 do 200 mln euro w 2020 r., a także utrzymanie wysokiego poziomu dofinansowania działań promocyjnych wyłącznie ze środków unijnych, który wynosi 70 - 85%, 70% - w przypadku programów prostych zgłoszonych przez organizację z jednego państwa członkowskiego, 80 % - w przypadku programów, w których uczestniczy wiele państw, oraz programów ukierunkowanych na państwa trzecie, 85 % dla programów mających na celu przywrócenie normalnych warunków rynkowych w przypadku poważnych zakłóceń na rynku.

Ponadto, nowa polityka zakłada wprowadzenie jednoetapowego procesu oceny i wyboru programów na szczeblu unijnym, włącza do grupy beneficjentów organizacje producentów; a także rozszerza zakres produktów, w szczególności o przetworzone produkty rolne, takie jak chleb, makaron czy czekolada.

Komisja Europejska ustanowiła również roczny program prac na 2016, w którym określiła strategiczne priorytety działań promocyjnych pod względem produktów, systemów i rynków. Program ten zakłada w roku 2016 podział budżetu na programy skierowane na rynek wewnętrzny UE w wysokości 25,7 mln Euro i programy skierowane na rynek krajów trzecich w wysokości 67,9 mln Euro.

POWIĄZANE

Od 10 lutego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmował...

Około 92,6 tys. ton żywności o wartości ponad 265 mln zł trafi w tym roku do org...

Sytuacja na unijnym rynku rolnym nadal jest krytyczna. Potrzeba środków łagodząc...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę