aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Rozmowy Grupy Wyszehradzkiej i Ukrainy

27 września 2023
Rozmowy Grupy Wyszehradzkiej i Ukrainy

Sekretarz stanu Ryszard Bartosik uczestniczył w spotkaniu ministrów ds. rolnictwa Grupy Wyszehradzkiej w Znojmie w Republice Czeskiej. W debacie zdalnie wziął udział również minister polityki rolnej i żywności Ukrainy Mykoła Solski.

 

Było to pierwsze spotkanie ministrów ds. rolnictwa w ramach rocznego przewodnictwa Republiki Czeskiej w Grupie Wyszehradzkiej, do której należą Polska, Republika Czeska, Słowacja i Węgry. Spotkanie odbyło się 25-26 września 2023 r.

Obecne wyzwania

Ministrowie ds. rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej podkreślili, że spotkanie odbywa się w bardzo trudnym momencie, kiedy w Ukrainie toczy się wojna będąca wynikiem agresji i imperialistycznych ambicji Federacji Rosyjskiej, a kwestie bezpieczeństwa żywnościowego mają szczególne znaczenie. Zgodnie podkreślali, że dialog krajów naszego regionu i wspólne poszukiwanie rozwiązań są dziś potrzebne bardziej niż kiedykolwiek.

Sytuacja na rynkach rolnych

Sekretarz stanu Ryszard Bartosik poinformował, że sytuacja na rynku zbóż w Polsce jest trudna.

Nadal borykamy się z problemami, mimo że od maja do 15 września 2023 r. obowiązywał unijny zakaz przywozu pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika z Ukrainy. Magazyny są częściowo zapełnione jeszcze ubiegłorocznym zbożem, ponieważ rolnicy nie mieli gdzie sprzedać swoich płodów rolnych – podkreślił wiceminister Bartosik.

Wyjaśnił, że wobec politycznej, a nie merytorycznej, decyzji Komisji Europejskiej o nieprzedłużeniu zakazu Polska wprowadziła 15 września 2023 r. krajowy zakaz przywozu pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika oraz śruty i mąki z tych zbóż z Ukrainy. Tranzyt jest nadal dozwolony.

Zakaz importu nie ograniczył tranzytu przez Polskę, a wręcz przyczynił się do jego wzrostu, zgodnie z pierwotnymi założeniami koncepcji korytarzy solidarnościowych – zauważył wiceminister Bartosik.

Podjęte przez nas działania mają na celu wyłącznie przywrócenie zachwianej równowagi rynkowej. Kierowaliśmy się poczuciem odpowiedzialności za sytuację w naszych krajach i los naszych producentów rolnych – wyjaśnił sekretarz stanu.

Potrzeba systemowych rozwiązań

Ministrowie Grupy Wyszehradzkiej zgodzili się, że trzeba wypracować długofalowe, systemowe rozwiązania, które zapewnią uczciwe warunki konkurencji dla rolników z krajów naszego regionu.

Obecnie zagadnieniem najważniejszym dla Polski jest zbudowanie skutecznych trwałych, wydajnych pod względem wielkości przewożonego ukraińskiego eksportu mechanizmów służących przewożeniu produktów ukraińskich przez terytorium UE do krajów trzecich – powiedział wiceminister Bartosik.

Skarga do WTO

Minister ds. rolnictwa Republiki Czeskiej w imieniu Grupy Wyszehradzkiej zaapelował do Ukrainy o wycofanie skargi złożonej do Światowej Organizacji Handlu (WTO) przeciw Polsce, Słowacji i Węgrom – oraz o poszukiwanie rozwiązań poprzez dialog i konsultacje.

O leśnictwie i gospodarce leśnej

Podczas spotkania dyskutowano również nt. rosnącej fragmentaryzacji polityk związanych z lasami na poziomie UE oraz o potrzebie wzmocnienia spójności i synergii polityk w tym zakresie.

Wiceminister Bartosik podkreślił, że zarządzanie lasami to proces długofalowy, który powinien być oparty na wieloletnich doświadczeniach i praktykach państw członkowskich.

Podczas implementacji inicjatyw unijnych dotyczących leśnictwa konieczne jest branie pod uwagę zróżnicowanych krajowych uwarunkowań oraz uwzględnianie przez Komisję opinii przedstawianych przez państwa członkowskie UE. Leśnictwo wymaga specyficznego traktowania w polityce UE – powiedział wiceminister Bartosik.

Wiceminister zaznaczył także, że leśnictwo i gospodarka leśna powinny pozostać w wyłącznej kompetencji państw członkowskich UE.

Ministrowie ds. rolnictwa Grupy Wyszehradzkiej zgodzili się, że wszelkie inicjatywy dotyczące leśnictwa powinny być rozwijane z wykorzystaniem podejścia oddolnego, zgodnie z zasadą subsydiarności.oprac, e-mk, ppr.pl na podst źródło i foto: MRiRW


POWIĄZANE

W pierwszych 12 dniach czerwca wolumen załadunku zboża na ukraińskiej sieci kole...

Według wyników pierwszych czterech miesięcy 2024 roku Ukraina zaimportowała towa...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę