aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Co warte są zapewnienia resortu rolnictwa?

27 lutego 2024
Co warte są zapewnienia resortu rolnictwa?

 Jak podaje ZZR KORONA, 23 lutego prezes ARiMR Wojciech Legawiec udzielił odpowiedzi ... oczywiście negatywnej, i to mimo że na spotkaniach w Ministerstwie Rolnictwa (zarówno za czasów PIS jak i obecnej koalicji rządowej) padały inne zapewnienia. Jak stwierdza ARiMR:

Problematyczna w świetle Państwa pisma wydaje się być jedynie kwestia daty dokonanych przez producentów rolnych sprzedaży wskazanych zbóż lub nasion.... ARiMR wskazuje, iż kluczową w sprawie jest wykazana na fakturze data dokonania sprzedaży, która jest istotna z punktu widzenia realizacji warunków do przyznania pomocy dla rolników w ramach ww. programów pomocowych. Co do zasady faktura stwierdza faktycznie zrealizowany obrót gospodarczy i jest odzwierciedleniem rzeczywistej realizacji transakcji. Natomiast faktura VAT korygująca stanowi potwierdzenie rozliczenia finansowo-księgowego pomiędzy sprzedającym a kupującym i jest związana z ustaleniami jakie poczyniły strony umowy sprzedaży.

Faktura korygująca wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu. Tym samym, jej istotą jest korekta faktur pierwotnych, tak aby dokumentowały rzeczywisty przebieg zdarzeń gospodarczych. Jeżeli zatem przyczyna korekty faktury wynika z uwzględnienia sytuacji na giełdzie, a za tym idzie konieczność dopłaty lub pomniejszenia wypłaconej wcześniej rolnikowi kwoty, to taka faktura określa - co do zasady jedynie ostateczną cenę, a nie stanowi ani nie zmienia samej daty dostawy towaru. A jak wynika z ww. przepisów regulujących zasady przyznawania ww. pomocy, rolnik dołącza faktury VAT potwierdzające sprzedaż zbóż i nasion oleistych przez tego rolnika w określonym przez ww. przepisy terminie... w ocenie ARiMR, nie ma podstaw do uznania przez organy Agencji faktur VAT dokumentujących sprzedaż poza okresami wskazanymi w rozporządzeniach, jak również faktur korygujących w zakresie ceny - jako dokumentów spełniających warunki przyznania pomocy.

Odnosząc się natomiast do drugiej podniesionej przez ZZR „Korona” kwestii, gdzie istotą sporu jest ustalenie, czy producentowi rolnemu prowadzącemu jednocześnie gospodarstwo rolne i (jednoosobową) pozarolniczą działalność gospodarczą przysługują ww. pomoce zbożowe, jeżeli dokonał sprzedaży zboża na rzecz prowadzonej przez siebie firmy (jednoosobowej działalności gospodarczej), ARiMR ...wyjaśnia, co następuje. Weryfikacja czy doszło do sprzedaży na tle ww. pomocy jest zasadnicza dla oceny spełnienia warunku do przyznania pomocy. I tak, przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. (art. 535 kc)... W przypadku, w którym zarówno sprzedawca jak i nabywca to ta sama osoba uznać należy, iż nie dochodzi do zobowiązania w rozumieniu ww. przepisu. Zgodnie z przepisami kc realizacja czynności sprzedaży może nastąpić pomiędzy dwoma podmiotami rozróżnianymi przez prawo jako sprzedawca i nabywca, a zatem w umowie sprzedaży występować muszą co najmniej dwie strony... W przypadku zawarcia umowy pomiędzy rolnikiem a tym samym rolnikiem działającym jako przedsiębiorca (prowadzącym działalność gospodarczą) nie dochodzi zatem do przeniesienia prawa do rozporządzenia towarem jak właściciel na inną osobę, gdyż to rolnik jest ciągle jej właścicielem. Nie bez znaczenia pozostaje, że przedsiębiorstwo rolnika i sam rolnik prowadzący gospodarstwo jako prowadzący gospodarstwo rolne, nie są odrębnymi działalnościami rolnika, gdyż obie działalności posiadają nadany jeden NIP. Reasumując, okoliczność, że rolnik prowadzi dwojakiego rodzaju działalność — rolniczą i pozarolniczą gospodarczą, nie oznacza że w obrocie prawnym rolnik działa (czy może działać) w odmiennym charakterze. Tym samym, wnioskodawca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie skupu zbóż, jako przedsiębiorca nie jest uprawniony do zawarcia umowy ze sobą jako rolnikiem.

Z powyższego wynika, że refundacja wydatków następuje pod warunkiem przyznania płatności w ramach przedmiotowego mechanizmu wsparcia ostatecznie przed dniem 31 grudnia 2023 r. I z tego również względu, z uwagi na zakończenie obsługi spraw dot. przedmiotowej pomocy, nie jest możliwe wydanie decyzji przyznających płatność, pomijając nawet okoliczność, że wobec zaprezentowanego stanowiska w kwestiach poruszanych w Państwa piśmie, brak jest podstaw do wzruszania w trybach nadzwyczajnych decyzji ostatecznych wydanych w sprawie przyznania pomocy dla rolników działających w sektorze zbóż i nasion oleistych, którzy ponieśli straty gospodarcze spowodowane przywozem zbóż z Ukrainy.

I znów rolników zrobiono na szaro, rządzący zapewniali w żywe oczy, a jakże, a rzeczywistość to podtrzymanie negatywnych decyzji ws. pomocy. Dodajmy, iż 29 stycznia Mazowiecki oddział ARiMR wydał postanowienie odmowne ws. dopuszczenia ZZR "Korona" do postępowania ws. pomocy dla rolnika prowadzącego działalność gospodarczą (od postanowienia Związek się odwołał), który wyraził zgodę na udział Związku. Takich trudności w ubr. nie stwarzał Oddział ARiMR na Podlasiu.

A zatem co warte są zapewnienia resortu rolnictwa?- Czytamy w najanowszym komunikacie ZZR KORONA

oprac, e-red ppr.pl


POWIĄZANE

Jak było do przewidzenia, tuż po wyborach samorządowych, burmistrzowie, wójtowie...

Decyzja o wyborze odpowiedniej karmy jest kluczowa dla zdrowia psa i jego samopo...

W dzisiejszych czasach rolnictwo to nie tylko ciężka praca, ale także biznes, kt...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę